Susza zagraża uprawom. Jest komunikat Państwowego Instytutu Badawczego

zboze

Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy wydał komunikat w którym informuje, że niemal mamy do czynienia z ogromną suszą wśród upraw. Zagrożone są nie tylko truskawki ale także zboża jare i ozime a krzewów.

W drugim okresie raportowania od 1 kwietnia do 31 maja 2018 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Na terenie Polski suszę notowano we wszystkich województwach, przy czym w 10 z nich występowała we wszystkich gminach. Suszę odnotowano w 2285 gminach tj. 92,21% gmin kraju na powierzchni 48,90% gruntów ornych.

Instytut wskazuje wszystkie 82 gminy z naszego województwa jako gminy zagrożone suszą w odniesieniu do truskawek, zbóż jarych i ozimych, a także krzewów owocowych.

Stwierdzamy, że zarówno kwiecień jak maj charakteryzowały się bardzo wysoką temperaturą powietrza oraz wysokim usłonecznieniem. Wartości tych elementów meteorologicznych były znacznie wyższe od norm wieloletnich. Jednocześnie w tym okresie wystąpiły stosunkowo niskie opady atmosferyczne co spowodowało  znaczne niedobory wody dla roślin. Obecnie tak duży deficyt wody powoduje, że plony wielu upraw będą niższe z powodu występującego deficytu wody co najmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych – informuje PIB.
Comments are closed.