Rolnicy z wyróżnieniem

rolnicy_dyozynki

Rolnicy z powiatu lubartowskiego otrzymali wyróżnienia podczas Dożynek Powiatowych. Czy zajmują się rolnicy z poszczególnych gmin?

Hanna i Mirosław Golowie, Gmina Abramów, Marcinów

Państwo Mirosław i Hanna Gol prowadzą gospodarstwo rolne od 1986 roku w gminie Abramów. Obecnie użytkują grunty o powierzchni około 80 ha. Wiodącymi uprawami w gospodarstwie są zboża m.in. pszenżyto, jęczmień, mieszanki oraz uprawa kukurydzy pastewnej. Gospodarstwo Państwa Gol specjalizuje się w chowie bydła mlecznego i opasowego. Pogłowie zwierząt wynosi 40 sztuk krów mlecznych, 20 sztuk jałowizny oraz 40 sztuk bydła opasowego. Rocznie sprzedają 320 tysięcy litrów mleka do Spółdzielni Mleczarskiej „Michowianka”. Gospodarstwo jest wyposażone w nowoczesny sprzęt i maszyny do produkcji rolnej.

Małgorzata i Jan Walaszkowie, Gmina Firlej, Sułoszyn

Gospodarstwo rolne Państwa Małgorzaty i Jana Walaszek położone jest w miejscowości Sułoszyn w gminie Firlej. Powierzchnia gospodarstwa to 21 ha, w tym grunty dzierżawione stanowią 10 ha. Głównym kierunkiem działalności gospodarstwa jest produkcja ogrodnicza: truskawka – 3,5 ha, malina – 4,5 ha, porzeczka – 5 ha, aronia – 0,5 ha, pozostałą powierzchnię stanowią zboża. Gospodarze prowadzą również usługi dla rolnictwa oraz starają się o dofinansowanie z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Państwo Walaszek wyróżniają się dużą aktywnością w podnoszeniu własnych kwalifikacji zapewniając ciągły rozwój swojego gospodarstwa.

Piotr i Małgorzata Bocianowie, Gmina Jeziorzany, Blizocin

Państwo Małgorzata i Piotr Bocian prowadzą gospodarstwo o powierzchni 40 ha w gminie Jeziorzany. Specjalizują się w produkcji zwierzęcej i roślinnej. W gospodarstwie uprawia się żyto, owies, mieszankę, pszenżyto, pszenicę, grykę, kukurydzę na kiszonki oraz użytki zielone. Produkcja zwierzęca ukierunkowana jest na chów bydła – obecnie w gospodarstwie jest 35 sztuk bydła. Mleko odstawiane jest do mleczarni w Michowie. Właściciele konsekwentnie pracują nad podnoszeniem wyników hodowli i upraw. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesny sprzęt i maszyny rolnicze. Właściciele ciągle dokonują modernizacji gospodarstwa.

Janusz i Beata Gajosowie, Gmina Kamionka, Starościn Kolonia

Pan Janusz Gajos wspólnie z żoną Beatą oraz córkami Karoliną i Klaudią prowadzi gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji zwierzęcej oraz w produkcji mleka. Łączna powierzchnia użytkowanych gruntów wynosi około 30 ha, w tym grunty dzierżawione to około 15 ha i zlokalizowane są na obszarze dwóch gmin: Kamionka i Niemce. Produkcja roślinna ukierunkowana jest na zabezpieczeniu bazy paszowej dla bydła. Pogłowie zwierząt wynosi ponad 40 sztuk, w tym 20 sztuk krów mlecznych, 10 sztuk bydła opasowego, 10 sztuk młodych jałówek. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesny park maszynowy. Gospodarstwo jest stale modernizowane, kupowane są nowe maszyny na które pozyskują środki z Unii Europejskiej. Gospodarz w przyszłości planuje występować o kolejne dotacje, aby móc dalej rozwijać prowadzoną działalność.

Justyna i Waldemar Nakoniecznowie, Gmina Kock, Bożniewice

Państwo Justyna i Waldemar Nakonieczny prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 30 ha z czego 14 ha stanowią grunty dzierżawione we wsi Bożniewice gmina Kock. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego i mięsnego. Roczna produkcja mleka – 80 tysięcy litrów a żywca wołowego – 16 tysięcy kilogramów. Podstawą żywienia bydła są łąki, dobrej jakości kiszonki z kukurydzy i traw. Gospodarstwo współpracuje z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wdrażając nowe technologie upraw i zbioru.

Dariusz Borzęcki, Gmina Lubartów, Nowodwór-Piaski 60

Pan Dariusz Borzęcki prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Nowodwór-Piaski od 2009 r. Obecnie użytkuje grunty o powierzchni 55 ha, w tym grunty własne 30 ha. Gospodarstwo nastawione jest głównie na chów bydła mlecznego oraz na produkcję mleka. Gospodarz posiada 50 sztuk bydła, w tym 21 krów. Produkcję roślinną dostosowano pod produkcję zwierzęcą. Uprawiane jest pszenżyto, owies, jęczmień, kukurydza i łubin. Pan Dariusz współpracuje ze Spółdzielnią Mleczarską w Rykach. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesny sprzęt rolniczy m.in. 3 ciągniki, kombajn do zboża, kombajn do ziemniaków. Dzięki pozyskanym środkom w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 gospodarz dysponuje ciągnikiem rolniczym z ładowaczem czołowym, przyczepą, wozem asenizacyjnym i agregatem talerzowym. Rolnik dba o ciągły rozwój swojego gospodarstwa, inwestując środki własne oraz uzyskane w ramach dofinansowań z Unii Europejskiej.

Ewa i Dariusz Daszkiewiczowie, Gmina Michów, Elżbietów

Państwo Dariusz i Ewa Daszkiewicz prowadzą gospodarstw rolne o powierzchni 20 ha w tym 14 ha to grunty własne a ponad 5 ha dzierżawione. Pan Dariusz jest rolnikiem od 25 lat. Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest bydło mleczne. Stado składa się z 16 krów mlecznych i 10 jałówek na remont stada. Państwo Daszkiewiczowie współpracują z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Lubartowie. W latach 90-tych skorzystali z niskooprocentowanych kredytów na zakup maszyn do produkcji rolnej. Z roku na rok modernizowali swoje gospodarstwo z własnych środków uzyskanych z prowadzonej produkcji. W gospodarstwie na powierzchni 10 ha uprawia się zboża z przeznaczeniem na paszę w tym 2 ha kukurydzy na kiszonkę pozostałe 8 ha to łąki i pastwiska. Modernizując gospodarstwo, przygotowują je dla następcy, którym zostanie jedno z dwójki ich dzieci.

Anna i Piotr Doboszowie, Gmina Niedźwiada, Brzeźnica Bychawska Kolonia

Państwo Anna i Piotr Dobosz prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 80 ha w tym 55 ha to grunty dzierżawione a 25 ha grunty własne. Państwo Dobosz prowadzą gospodarstwo rolne w gminie Niedźwiada od 19 lat. Specjalizują się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. W gospodarstwie uprawia się jęczmień, groch, pszenice, owies oraz kukurydzę. Produkcja zwierzęca ukierunkowana jest na chów bydła opasowego. Obecnie w gospodarstwie jest 40 sztuk bydła.

 

Lucyna i Stanisław Budzyńscy, Gmina Ostrów Lubelski, ul. Poniatowskiego

Państwo Lucyna i Stanisław Budzyńscy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 23 ha użytków rolnych w gminie Ostrów Lubelski. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji mleka, które jest pozyskiwane mechanicznie. Surowiec odbierany jest bezpośrednio z gospodarstwa przez spółdzielnie mleczarską „SPOMLEK” w Radzyniu Podlaskim. Stado podstawowe zwierząt składa się z 30 szt. krów mlecznych oraz jałówki na remont stada. Pozostałe zwierzęta to cielęta, opasy oraz koń. Bazę paszową dla zwierząt stanowią zboża i zielonka wyprodukowane we własnym gospodarstwie – uprawa kukurydzy na kiszonkę, owies, pszenżyto i ziemniaki. Do prac w gospodarstwie wykorzystywany jest własny park maszynowy. Pracą w gospodarstwie trudnią się małżonkowie dzieląc obowiązki między siebie. Gospodarstwo dostosowane jest do standardów unijnych. W ślad rodziców poszedł syn Sławomir, któremu w 2017 roku rodzice przepisali na własność 12 ha gruntów rolnych. Aktualnie powierzchnia gospodarstwa systematycznie się powiększa o nowe dzierżawy. W przyszłości planowane są inwestycje budowlane związane z powiększeniem gospodarstwa.

Paweł i Iwona Żukowie, Gmina Ostrówek, Tarkawica 81,

Pan Paweł Żuk jest jednym z większych i najprężniej rozwijających się młodych gospodarzy na terenie gminy Ostrówek. Powierzchnia gospodarstwa na własność wynosi 24 ha, zaś grunty dzierżawione 30 ha w tym 10 ha stanowią użytki zielone. Gospodarz w swych działaniach wspierany jest przez żonę Iwonę oraz dwóch synów. Gospodarstwo rolne specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej w cyklu zamkniętym oraz bydła opasowego. Średnia sprzedaż roczna bydła opasowego wynosi 10 000 kg, zaś trzody chlewnej 200 szt. Pan Paweł dba o ciągły rozwój swojego gospodarstwa, które wyposażone jest we wszystkie niezbędne maszyny m.in. traktory, prasy, agregaty. Rolnik gospodarstwem zajmuje się od niedawna, wcześniej fachową wiedzę i umiejętności nabywał pod czujnym okiem swojego ojca Pana Janusza.

 

Adrian Kowalczyk, Gmina Serniki, Wola Sernicka 53,

Pan Adrian Kowalczyk jest młodym rolnikiem o wykształceniu wyższym technicznym. Od 2007 r. rodzinnie prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 130 ha, które z roku na rok systematycznie się powiększa o ok. 10 ha. W gospodarstwie zajmuje się głównie produkcją roślinną. Uprawia zboża typu: żyto hybrydowe i rzepak. Współpracuje z firmami o zasięgu krajowym. Gospodarstwo rolne pana Adriana jest nowoczesne i doposażone m.in. w nowoczesny ciągnik firmy New Holland, kombajn John Deere z klimatyzacją oraz nowoczesny park maszynowy. Aktualnie na terenie gospodarstwa budowana jest od podstaw baza maszynowa wraz z urządzeniem posesji mieszkalnej.

 

Bartłomiej Jurko, Gmina Uścimów, Maśluchy 29

 

Pan Bartłomiej Jurko to młody 24 letni rolnik. Od 2015 r. prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Maśluchy na terenie Gminy Uścimów. Powierzchnia gospodarstwa na własność wynosi 60 ha, zaś grunty dzierżawione to 95 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji kwalifikowalnego materiału siewnego zbóż, rzepaku, soi i kukurydzy. Gospodarz zajmuje się również uprawą ziemniaków przemysłowych oraz jadalnych. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane. Park maszynowy jest sukcesywnie uzupełniany dzięki środkom pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 
Comments are closed.