Rada Miasta w Lubartowie: Nowy burmistrz złożył ślubowanie. PiS i Wspólnota w opozycji

dav

W piątek 23 listopada odbyła się pierwsza sesja Rada Miasta w Lubartowie nowej kadencji na której ślubowanie złożył Krzysztof Paśnik i nowi radni.

Podczas obrad sesji nowy burmistrz Krzysztof Paśnik i 21 radnych złożyło ślubowanie. Radni wybrali spośród siebie przewodniczącego, którym został Jacek Tomasiak oraz jego zastępcę ktorym zostal Andrzej Zieliński. Sesja rady miasta odbyła się według nowych zasad, które obowiązują od początku tej kadencji. Obrady były relacjonowane na żywo w internecie, a samo głosowanie odbywało się w sposób elektroniczny na tabletach, gdzie na bieżąco mogliśmy zobaczyć wyniki głosowania. Oprócz ślubowania i wyborów przewodniczącego i jeg zastępcy radni przyjęli zasady współpracy z organizacjami pożytku publicznego, a także ustalili obniżkę kwoty zboża, która ma wpływ na wysokość podatków płaconych w Lubartowie.


http://oclubartow.pl


Comments are closed.