Kopyść zgłasza Zwolińskiego do ZKGZL

zkgzl

Dość niespodziewanie Krzysztof Kopyść, Wójt Gminy Lubartów na ostatnim posiedzeniu zgłosił kandydaturę Jerzego Zwolińskiego do uzupełniani składu Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej – nie była to spontaniczna kandydatura bo odpowiednią zgodę na kandydowanie Zwoliński przygotował na piśmie.

Przypomnijmy, ze wcześniej nie został wybrany pełny skład Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej bo jego członkowie nie wybrali Jacka Tomasiak, który miał być przedstawicielem Miasta Lubartowa. Na ostatnim Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Zarząd miał zostać uzupełniony. Taką uchwałę w imieniu zarządu zgłosił Krzysztof Paśnik, który jest jednocześnie przewodniczącym zarządu. Sam Pasnik zgłosił kandydaturę Tomasiaka, który miał  reprezentować interesy miasta Lubartowa w ZKGZL.

– Nie wyrażam zgody na kandydowanie do Zarządu Związku. Nie mam zamiaru po raz kolejny otrzymać trzech głosów za i dziewięciu przeciw i nie mam zamiaru rywalizować z Panem Jerzym Zwolińskim. Mieszkańcy Lubartowa określili w ostatnich wyborach, jaką politykę śmieciową chcą realizować  – powiedział Tomasiak.

Ostatecznie Krzysztof Paśnik, jako zgłaszający projekt uchwały wycofał go podczas obraz Zgromadzenia Związku.

 


 


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.