Zwoliński w Zarządzie Związku Komunalnego. Kogo będzie reprezentował?

zgroamdzenie

Do bardzo dziwnej sytuacji doszło dzisiaj podczas posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Przedstawiciele zgromadzenia wybrali Jerzego Zwolińskiego, a  osobą zgłaszającą go był Krzysztof Kopyść, wójt Gminy Lubartów. Czyje interesy będzie reprezentował Jerzy Zwoliński?

To co dzisiaj działo się na Zgromadzeniu Związku Komunalnego przejdzie do historii. Przedstawiciele zgromadzenia procedowali nad wnioskiem wyboru przedstawiciela miasta Lubartowa w Zarządzie, choć wniosek ten został zdjęty na poprzedniej części zgromadzenia przez wnioskodawcę. Co więcej, kandydaturę Jerzego Zwolińskiego zgłosił Wójt Krzysztof Kopyść (Gmina wiejska Lubartów) argumentując, że będzie on reprezentantem Lubartowa. Taką kompetencje ma natomiast Rada Miasta Lubartów. Tymczasem okazuje się, że statu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej dopuszcza, aby 1/3 składu Zarządu Związku stanowiły osoby nie będą delegowane przez przedstawicieli Związku.


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.