Radny z PiS decydował o odwołaniu dyrektora lubartowskiego szpitala. Sam będzie musiał zrezygnować, bo prowadzi prywatny NZOZ

palac2

Jerema Paprocki, radny powiatowy z PiS głosował za odwołaniem dyrektora lubartowskiego szpitala Łukasza Semeniuka. Tymczasem wiele wskazuje na to, że wkrótce sam będzie musiał zrezygnować z funkcji Członka Zarządu. Powód? Prywatnie prowadzi działalność gospodarczą o charakterze medycznym – ustalił Lubartowski.pl.

Nowe władze powiatu nie mają szczęścia do składu Zarządu Powiatu. Antoni Bielski (PiS), który został powołany do Zarządu Powiatu zaledwie po miesiącu zrezygnował z zajmowanego stanowiska. Bielski tłumaczył, że funkcja ta jest dla niego zbyt uciążliwa. Pod koniec grudnia Ewa Zybała, starosta lubartowski, zaproponowała na sesji Rady Powiatu aby w skład Zarządu wszedł Jerema Paprocki, radny z PiS, który startował z okręgu nr 2 tj. Gminy Lubartów, Kamionka, Abramów i Michów. Tak też się stało.

Jerema Paprocki prowadzi prywatny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Według Wspólnoty Lubartowskiej to właśnie on głosował za odwołaniem dotychczasowego dyrektora lubartowskiego szpitala Łukasza Semeniuka. Tymczasem okazuje się, że przepisy antykorupcyjne jasno wskazują, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej to Jerema Paprocki nie można łączyć prowadzenia NZOZ z funkcją członka zarządu. Z danych Centralnej Ewidencji i Działalności o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologi wynika, że działalność prowadzi od 2000 roku. Nie ma tam żadnej informacji, żeby radny tą działalność zawiesił.

Na rezygnację z prowadzenia działalności gospodarczej radny Paprocki ma trzy miesiące od momentu wybrania do Zarządu Powiatu. Termin ten mija 27 marca. Tego dnia odbędzie się Sesja Rady Powiatu. Okazuje się, że punktu o odwołaniu go z Zarządu Powiatu nie ma proponowanym porządku obrad. Jeśli do tego dnia Jerema Paprocki nie zrezygnuje  z prowadzenia działalności gospodarczej lub nie zostanie odwołany z członka Zarządu Powiatu oznaczać to będzie złamanie przepisów obowiązującego prawa.

Na mocy ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (DzU nr 106, poz. 679 ze zm.), członków zarządów powiatów (województw) obowiązują ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej. O graniczenie to obejmuje zakaz prowadzenia na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami wszelkiej działalności gospodarczej, poza działalnością wytwórczą w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego (art. 4 pkt 6 ustawy). Oznacza to, że radny, który został wybrany na członka zarządu powiatu, powinien, w ciągu 3 miesięcy od daty wyboru, zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej pod groźbą odwołania przez radę powiatu (art. 5 ust. 4 i 5 ustawy). Odwołanie następuje w ciągu miesiąca od końca upływu 3 miesięcznego terminu. – http://www.wspolnota.org.pl


https://interduo.pl/


Comments are closed.