Kto będzie kierował oświatą w powiecie? Do dzisiaj można składać dokumenty

Zespół Szkół nr 2 - I Liceum Ogólnokształcące

Starostwo Powiatowe szuka nowego kierownika oświaty. Zarząd Powiatu ogłosił nabór na stanowisko po tym, jak do innego samorządu przeszedł dotychczasowy.

Do tej pory z powodzeniem oświatą w powiecie kierował Krzysztof Krupa. Od września 2010 to jemu podlegały bezpośrednio największe placówki szkolne w regionie. Starostwo Powiatowe zarządza, zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkołami średnimi. Wyjątek stanowiło Gimnazjum Sportowe, które przez kilka lat prowadzone było w Zespole Szkół nr 2 na Chopina a jego organem prowadzącym było też Starostwo Powiatowe w Lubartowie. Krzysztof Krupa w marcu przeszedł na mocy porozumienia między samorządami do innego pracodawcy. Tym samym wydział Oświaty w lubartowskim Starostwie Powiatowym pozostał nieobsadzony.

W marcu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lubartowskiego pojawiło się ogłoszenie o konkursie. Termin składania dokumentów mija dzisiaj o godzinie 15.


https://interduo.pl/


Comments are closed.