Serniki: 15 zł za godzinę akcji i 9 zł za szkolenie dla strażaka OSP

straz_strazacy

Radni uznali, że 15 zł ekwiwalentu dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akacjach gaśniczych to wystarczająca kwota.

O tym ile pieniędzy dostaną strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych za godzinę akcji decydują radni gminny w specjalnej uchwale. W Gminie Serniki uchwała została przyjęta i opublikowana jeszcze w styczniu.

Według niej strażak OSP, który bierze udział w działaniach gaśniczych otrzyma ekwiwalent w wysokości 15 zł za godzinę. Pierwsza godzina liczona jest jako cała natomiast kolejne liczone są wprost proporcjonalnie do czasu udziału w działaniu ratowniczym. Ten który bierze udział w szkoleniach przygotowanych przez Państwową Straż Pożarną otrzyma 9 zł za godzinę.
Comments are closed.