Jest reakcja władz Lubartowa na zapowiadany protest nauczycieli

broniarz

Burmistrz i jego zastępca wystosowali list do pracowników oświaty w szkołach miejskich w związku z planowany protestem nauczycieli do jakiego może dojść w przypadku fiaska rozmów ze Związku Nauczycielstwa Polskiego z Rządem.

Trzeba podkreślić, że sytuacja w Lubartowie jest o tyle nieciekawa, że wczoraj informowaliśmy, ze dotychczasowa kierownik, która zajmowała się oświatą została przeniesiona na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Lubartowie. Urząd dzisiaj ogłosił nabór na stanowisko Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

 

Szanowni Państwo,

Nauczyciele lubartowskich szkół i przedszkoli,

Na wstępie serdecznie dziękujemy za Państwa wysiłek i zaangażowanie w kształcenie i wychowanie młodych mieszkańców Lubartowa. Z radością odbieramy informacje potwierdzające wysoką jakość kształcenia w lubartowskich szkołach. Cieszą nas również wszystkie sukcesy naszych uczniów. Mamy świadomość, że osiągane wyniki są rezultatem Państwa pracy, wykonywanej często poza przewidzianymi godzinami pracy w szkole.

Z rosnącym zaniepokojeniem obserwujemy spadek udziału otrzymywanej od Rządu RP subwencji oświatowej w stosunku do realnych kosztów utrzymywania miejskiej oświaty. Od wielu lat otrzymywane środki finansowe nie pozwalają na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników lubartowskiej oświaty. W 2018r. udział wydatków oświatowych w wydatkach bieżących Miasta wyniósł ponad 45 proc., a kwota, którą Samorząd dołożył do otrzymywanej subwencji oświatowej, przekroczyła 17 mln zł. Musimy pamiętać, iż są to środki finansowe, które mogłyby być przeznaczone na zaspokajanie innych potrzeb mieszkańców Lubartowa, np. na remonty dróg, budowę chodników, czy oświetlenia ulicznego.

Z niepokojem, ale i zrozumieniem odbieramy informacje o organizowanym przez związki zawodowe strajku. Mamy świadomość zbyt niskich wynagrodzeń pracowników oświatowych w stosunku do rosnących realnych kosztów utrzymania. Czas, by odpowiedzialność finansową za wynagradzanie nauczycieli ponosili ci, którzy wysokość tych wynagrodzeń ustalają. Niedopuszczalnym jest przenoszenie odpowiedzialności na samorząd. Dziękujemy wszystkim nauczycielom za zrozumienie tej sytuacji.

Szanowni Państwo, w trosce o uczniów, zwłaszcza tych najmłodszych, prosimy o zorganizowanie i przeprowadzenie akcji protestacyjnej w lubartowskich szkołach i przedszkolach z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa i potrzeb. Wspólnie zadbajmy o to, aby Wasz uzasadniony protest dotarł do Minister Edukacji Narodowej, ale nie odbijał się negatywnie na dzieciach. Ufamy, że z otwartością i zrozumieniem podejdziecie Państwo do naszej prośby.

Krzysztof Paśnik, Burmistrz Lubartowa

Jakub Wróblewski, Zastępca Burmistrza Lubartowa


https://interduo.pl/


Comments are closed.