Firlej: Radni za pomnikiem upamiętniającym 27 Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej.

radni firlej glosowanie

To była chyba najkrótsza sesja w historii samorządu Firleja. W porządku obrad sesji znalazły się zaledwie pięć punktów. Wśród nich ten dotyczący postawienia pomnika.

Porządek obrad:
1- Otwarcie obrad.
2- Przyjęcie porządku obrad.
3- Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4- Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia na terenie Gminy Firlej pomnika upamiętniającego 27 Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Krajowej.
5- Zamknięcie obrad


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.