List nauczycieli do starosty i radnych

oznor

Prosimy o wsparcie – piszą nauczyciele, którzy od ośmiu dni strajkują, w liście do starosty i radnych powiatu lubartowskiego. Jesteśmy przekonani, że, tak jak nam, zależy Wam na dobru edukacji i uczniów.

Nauczyciele w liście, który dzisiaj trafił do starosty lubartowskiego Ewy Zybały i radnych Powiatu Lubartowskiego, wskazują, że znaleźliśmy się wszyscy zarówno jako placówki oświatowe jak i samorządy prowadzące szkołę w szczególnym momencie dla polskiej edukacji, który – mamy nadzieję – będzie momentem przełomowym.

Strajk, który stał się faktem, jest wynikiem wieloletniej determinacji nauczycieli spowodowanej zbiurokrytozowaniem obowiązków, wprowadzeniem nowej reformy, w naszym przekonaniu nieprzemyślanej i szkodliwej dla uczniów oraz wynagradzaniem nieadekwatnym do pracy i zaangażowania. Nauczyciele do dzisiejszego listu dołączyli zestawienie swoich pensji w odniesieniu do ciągle rosnącej w kraju pensji minimalnej.

W śród postulatów jest ten dotyczący wynagrodzenia, bo bez tego nie mógłby się odbyć strajk. Walczymy jednak o poprawę sytuacji w oświacie, która w ostatnich latach ma się dramatycznie – wskazują strajkujący nauczyciele.

– Jednocześnie doceniamy i dziękujemy rodzicom naszych dzieci oraz uczniom, którzy w ostatnich dniach przekazali nam ogromne wsparcie. To dzięki temu wsparciu upewniliśmy się, że strajk, który od ośmiu dni prowadzimy, ma poparcie wśród społeczeństwa, a to, o co walczymy, poprawi sytuację edukacji w Polsce i naszym powiecie – piszą nauczyciele.

Nauczyciele w dzisiejszym apelu do Starosty i do Radnych Rady Powiatu w Lubartowie piszą o okazanie wsparcia dla strajkujących nauczycieli. Wskazują, że wiele samorządów w Polsce, m. in. włodarze w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu zdecydowali, że wszystkie pieniądze zarezerwowane w budżecie na pensje zostaną przekazane nauczycielom w formie dodatków, bez względu na strajk. – Prosimy o wprowadzenie podobnego rozwiązania w samorządzie Powiatu Lubartowskiego – piszą.

Pedagodzy poprosili też o wyrażenie poparcia strajku nauczycieli placówek, dla którego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Lubartowie w formie odpowiedniej uchwały przyjętej na najbliższej sesji Rady Powiatu lub najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu w Lubartowie.

– Liczymy, że Pani Starosta, jako wieloletnia nauczycielka, zrozumie nasz apel i go poprze, podobnie, jak liczy my na zrozumienie ogromnego problemu polskiej oświaty przez Radnych Rady Powiatu w Lubartowie kończą.
Comments are closed.