Radni odpowiedzieli na list strajkujących nauczycieli [DOKUMENTY]

zwolinski_pula

Radni Powiatowi Jerzy Zwoliński i Fryderyk Puła odpowiedzieli na list i apel strajkujących nauczycieli. Macie nasze pełne wsparcie – piszą w liście do komitetu strajkowego nauczycieli.

Przypomnijmy, że w poniedziałek strajkujący nauczyciele napisali list do władz starostwa, jako organu prowadzącego, i wszystkich radnych powiatowych, w którym prosili o wsparcie ich w trwającego od dziesięciu dni ogólnopolskiego strajku nauczycieli.

Odpowiedź na ten list do strajkujących nauczycieli wysłał Jerzy Zwoliński oraz Fryderyk Puła, Radni Rady Powiatu w Lubartowie. Jerzy Zwoliński jest wiceprzewodniczącym Rady Powiatu w Lubartowie, natomiast Fryderyk Puła jest wiceprzewodniczącym klubu radnych PSL oraz wieloletnim starostą lubartowskim.

Radni  w przesłanej odpowiedzi napisali, że w pełni popierają strajk nauczycieli.

– Klub Radnych Rady Powiatu Polskiego Stronnictwa Ludowego zawsze prezentował stanowisko, że tylko dobrze działająca oświata stwarza możliwości wyrównania szans dzieci i młodzieży. Nie ma dobrej szkoły bez dobrych nauczycieli. Bez godnego wynagrodzenia nauczycieli nie uda się pozyskać dobrych fachowców – pisze w odpowiedzi Fryderyk Puła. Wskazuje, że w uchwale Rady Powiatu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie budżetu powiatu stworzono rezerwę celową w kwocie 700 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

W swoim liście Jerzy Zwoliński napisał, że od wielu dni obserwuje i wspiera ogólnopolski strajk nauczycieli.

– Zarówno władze powiatu jak i miasta, przekażą pełne transze środków na konta szkół. Zatem dyrektorom szkół pozostaje jedynie przyjąć interpretację zawartą w piśmie Zarządu Głównego ZNP. Zachęcam ich gorąco do tego – kończy.


http://krzysztofhetman.pl/


Comments are closed.