Debata w Ostrowie Lubelskim

polisja-debata

We wtorek 17 kwietnia 2019 r. w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim przy ul. Partyzantów 14 odbyła się debata społeczna pt. „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE. MOŻESZ MIEĆ NA NIE W WPŁYW” podczas której poruszane były zagadnienia dotyczące stanut bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Ostrów Lubelski.

Podczas spotkania przedstawiono w niej między innymi informacje na temat Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji Moja Komenda, działań profilaktycznych oraz służby dzielnicowych i ich działań priorytetowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele policji, władz samorządowych, instytucji pomocowych, duchowny, dyrektorzy szkół, radni, sołtysi, oraz mieszkańcy gminy.

Debatę otworzył Zastępca komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie nadkom. Norbert Romanek. W swoim wystąpieniu podkreślił istotę współpracy Policji ze społeczeństwem, dziękując również władzom gminy za wsparcie przy organizacji debaty oraz dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego Opel Mokka.

Uczestnicy spotkania zadawali pytania oraz dzielili się własnymi spostrzeżeniami. Poruszane były m.in. zagadnienia dotyczące poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w m-ci Kaznów i Jamy, oraz problematyka bezpańskich psów i zaśmiecania miejsc publicznych. Na zakończenie mieszkańcy mieli okazję wypełnić ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również oczekiwań wobec naszej służby.


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.