Długi weekend w Kozłowce [PROGRAM WYDARZEŃ]

akord_foto

To będzie naprawdę intensywny długi weekend dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Sprawdź co się będzie działo.

DŁUGI WEEKEND W KOZŁÓWCE

27 kwietnia – 3 maja | Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Podczas długiego weekendu kwietniowo-majowego w Kozłówce będzie można doświadczyć sztuki, posłuchać gry na akordeonie i zobaczyć strażaków w akcji.

Slow Art Day w Kozłówce | 27 kwietnia

W ostatnią sobotę kwietnia miłośnicy spokojnego kontemplowania dzieł sztuki będą się mogli zapoznać ze wszystkimi detalami obrazu „Alegoria powonienia”. Z okazji Dnia Wolnej Sztuki (Slow Art Day) w Kaplicy Pałacowej wystawiona zostanie reprodukcja dzieła z objaśnieniami jego detali, zaś oryginalny obraz będzie można zobać w Salonie Czerwonym podczas zwiedzania pałacu. Wstęp do Kaplicy Pałacowej jest bezpłatny.

Obraz „Alegoria powonienia” został wybrany w związku z motywem przewodnim tego wydarzenia, którym w tym roku jest miłość. Płótno pochodzi z XVI w. i wykonane zostało w Wenecji. Przedstawia klasyczny przykład personifikacji zmysłu węchu – jako młodej kobiety w antycznych szatach z przynależnymi atrybutami – kwiatami i psem. Dawniej takie przedstawienie było także symbolem pory wiosennej, siły natury i miłości.

WYSTAWA „1949–2019 Stale o Nowej Hucie” | od 30 kwietnia

Od wtorku, 30 kwietnia w Galerii Sztuki Socrealizmu będzie gościła wystawa „1949–2019 Stale o Nowej Hucie”. Historia tej przemysłowej dzielnicy przedstawiona zostanie w nietypowych ekspozytorach przypominających dawne meblościanki. Otwarciu ekspozycji będzie towarzyszył wykład Macieja Mieziana z Muzeum Krakowa „Nowa Huta to nie tylko socrealizm”.

Mundurowa Majówka | 1–3 maja | 10:00-15:00

Przez trzy dni majówki w kozłowieckim parku nie zabraknie atrakcji prowadzonych przez służby mundurowe. Odbędą się pokazy sprzętu wojskowego, strażackiego, policyjnego i medycznego. Będzie można wziąć udział w prezentacjach i kursach dotyczących, między innymi, bezpieczeństwa drogowego i pierwszej pomocy.

Ostatniego dnia wydarzeniu będzie towarzyszył IV Ogólnopolski Zlot Akordeonistów z występami, warsztatami i wystawą instrumentów, a także festiwal kuchni polowych, gry i zabawy dla dzieci oraz występy kapel ludowych z Lubartowa i Kamionki.

Impreza odwołuje się do „mundurowych” tradycji Kozłówki. Członkowie rodu Zamoyskich służyli w wojsku, walczyli o odzyskanie, a później utrzymanie niepodległości ojczyzny. Byli także zaangażowani w działalność Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” oraz w tworzenie i działalność na tutejszym terenie Ochotniczej Straży Ogniowej.

WYSTAWA „450-lecie Unii Lubelskiej. Historia, pamięć, tradycja” | od 27 kwietnia

Z końcem kwietnia w jednej z parkowych alejek zobaczymy edukacyjną wystawę dotyczącą Unii Lubelskiej. W zestawieniu z realizowanym w Muzeum projektem dofinansowanym z funduszy europejskich wpisuje się ona w tegoroczne hasło „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”.

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce jest czynne w godzinach 10:00-16:00 (oprócz poniedziałków). Z powodu dużego zainteresowania zwiedzaniem pałacu w tym okresie warto zarezerwować bilet online: www.muzeumzamoyskich.pl.


https://interduo.pl/


Comments are closed.