Ostatnie szansa na nagrody burmistrza. 10 maja kończy się termin składani wniosków

Nagrody Burmistrza Miasta przyznawane są za szczególne osiągnięcia w takich dziedzinach jak: pracy z dziećmi i młodzieżą, działalność kulturalna, działalność sportowa, działalność gospodarcza, w szczególności w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania dynamiki obrotów, promocja miasta oraz działalność społeczna na rzecz miasta.

Nagrody są przyznawane osobom pełnoletnim. W szczególnym przypadku (np. wybitne osiągnięcia na arenie krajowej lub międzynarodowej) Burmistrz Miasta Lubartów może przyznać nagrodę osobie niepełnoletniej . Wnioski mogą być składane przez radnych Rady Miasta Lubartów, osoby prawne, jednostki organizacyjne samorządu miasta Lubartów, wydziały Urzędu Miasta Lubartów merytorycznie odpowiedzialne za dziedziny, w których przyznawane są nagrody oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność w tych dziedzinach.

Wnioski o przyznanie nagrody burmistrza mogą być składane przez Radnych Rady Miasta, osoby prawne, jenostki organizacyjne samorządu miasta Lubartów oraz wydziały merytoryczne urzędu.


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.