Marian Bober dyrektorem na kolejną kadencję

Marian Bober

Marian Bober będzie kierował przez kolejne lata Szkołą Podstawową nr 3 w Lubartowie. Do procedurze wyboru nowego dyrektora nie miał żadnej konkurencji.

Bober miejską placówką kieruje od lat. W obecnej procedurze konkursowej Marian Bober był jedynym kandydatem. W trakcie rozmowy przed komisją przedstawił koncepcję rozwoju szkoły. Szkoła Podstawowa nr 3 miałaby doczekać się termomodernizacji.


http://oclubartow.pl