Jest nowy kierownik oświaty w Lubartowie

scree:n http://kolubartow.pl/stanislaw-jednous/

Ratusz wybrał nowego kierownika wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.  W konkursie startował trzech kandydatów.

Miejski ratusz ogłosił konkurs na to stanowisko po tym, jak dotychczasowy naczelnik wydziału, Ewa Sędzimierz została przeniesiona do Muzeum Ziemi Lubartowskiej.

Do konkursu na naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przystąpiły trzy osoby. To wspomniany Stanisław Jednous, Urszula Wałejko i Jerzy Zbiciak.

Komisja, której przewodniczącym był zastępca burmistrz Jakub Wróblewski, po przejrzeniu dokumentów przeprowadzała z kandydatami rozmowę. Komisja na posiedzeniu zdecydowała o wyborze Stanisław Jednousa. Jak udało nam się ustalić dzisiaj burmistrz Krzysztof Paśnik zaakceptował oficjalnie tą kandydaturę.

Przypomnijmy, że Stanisław Jednous był już w przeszłości naczelnikiem Wydziału Oświaty. Dyscyplinarnie odwołał go wtedy burmistrz Janusz Bodziacki. Sprawa trafiła do sądu, gdzie doszło do ugody stron, która dotyczyła zamiany dyscyplinarnego zwolnienia z pracy na zwolnienie za porozumieniem stron oraz wypłaty odszkodowania przez ratusz w kwocie 18,6 tys. zł.  W 2012 Stanisław Jednous został dyrektorem Szkoły Podstawowej w Pałecznicy.

 


http://lubartowski.pl/ogloszenia


Comments are closed.