Bohater AK partonem Gimnazjum w Skrobowie

Sztandar Gimnazjum im. Jana Kiwerskiego w Skrobowie

W 70. rocznicę utworzenia obozu NKWD dla żołnierzy Armii Krajowej w Skrobowie, szkoła otrzymała imię jednego z przywódców AK – gen. bryg. Jana Wojciecha Kiwerskiego.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kaplicy w Skrobowie. Podczas nabożeństwa poświęcono sztandar szkoły. Przy tablicach upamiętniających obóz NKWD dla żołnierzy Armii Krajowej przybyli goście złożyli wieńce.  Następnie wszyscy obecni udali się do Gimnazjum na dalszą cześć uroczystości. Były przemowy zaproszonych gości, przekazanie sztandaru i oficjalne nadanie imienia.

 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski objął dzisiejsze wydarzenie honorowym patronatem.  W uroczystości wzięli udział m.in wnuk generała Piotr udział, prof. Tomasz Nałęcz – doradca Prezydenta RP, Poseł Henryk Smolarz, Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik, Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz,  Starosta Lubartowski Fryderyk Puła, Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść,  kombatanci, grono pedagogiczne i uczniowie gimnazjum oraz delegacje uczniów ze szkół powiatu.

Jan Wojciech Kiwerski ps. Oliwa, ur. 23 maja 1910 roku w Krakowie.  W sierpniu 1931 roku, po ukończeniu w stopniu porucznika, Szkoły Podchorążych Inżynierii w Warszawie rozpoczął służbę wojskową w Wilnie, jako przywódca plutonu. W sierpniu 1939 roku objął stanowisko oficera operacyjnego sztabu 33 Dywizji Piechoty w Gronie. Walczył w bitwie pod Kockiem (2-6 października 1939r.) Od 1942 był dowódcą Oddziałów Dyspozycyjnych, potem Oddziałów („Motor” – „Sztuka”) Kedywu Komendy Głównej AK. W listopadzie 1942 awansowany do stopnia majora. W lutym 1944r. objął dowództwo Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Jan Wojciech Kiwerski poległ tragicznie 18 kwietnia 1944 roku w rejonie chutoru Dobry Kraj w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach. Pochowany został w rejonie gajówki Stężarzyce, w lasach mosurskich na Wołyniu. We wrześniu 1989 jego zwłoki ekshumowano i umieszczono tymczasowo w Kościele Garnizonowym w Warszawie. W 1990 r. zostały uroczyście złożone na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie w Kwaterze Harcerskiego Batalionu AK „Zośka”. Pośmiertie w 1990 roku został awansowany na generała brygady.

 
Comments are closed.