Tomasiak odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta. Gregorowicz nowym przewodniczącym

gregorowicz

Jacek Tomasiak stracił dzisiaj stanowisko przewodniczącego Rady Miasta w Lubartowie.

Tomasiak przewodniczył radzie od października poprzedniego roku. Było to możliwe dzięki uzyskaniu przed radnych Wspólnego Lubartowa i Platformy Obywatelskiej większości w Radzie Miasta. W ostatnim czasie Tomasiak mocno przeciwstawił się projektowi uchwał, który zakładał podwyżkę diet radnych miejskich. Był też jednym z pomysłodawców zorganizowania referendum w sprawie odwołania Rady Miasta tej kadencji.

Wniosek o odwołanie Jacka Tomasiaka wpłynął do biura rady 11 września. Podpisało się pod nim 18 radnych.

Dzisiaj na sesji nadzwyczajnej radni odwołali Tomasiaka z funkcji przewodniczącego. Za jego odwołaniem było 19 z 21 radnych. Jego miejsce zajął Grzegorz Gregorowicz, który otrzymał 18 głosów za.
Comments are closed.