15 lat powiatu lubartowskiego

15 lat Powiatu Lubartowskiego

Podsumowania, wspomnienia, podziękowania i plany na przyszłość – tak 15 lat istnienia powiatu lubartowskiego świętowano w Wincentowie. W 15. rocznicę uchwalenia nowego podziału terytorialnego, wszyscy związani z powiatem lubartowskim podsumowywali ostanie lata powiatu. Wśród zgromadzonych na sali byli przedstawiciele samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, starostowie powiatów sąsiadujących z powiatem lubartowskim, burmistrzowie, wójtowie i przewodniczący rad gmin, radni (wszystkich kadencji), powiatowych służb, urzędnicy starostwa, przedstawiciele lokalnych instytucji, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących z powiatem.

Głos zabrali m.in. Starosta Lubartowski Fryderyk Puła, który odczytał list gratulacyjny od wiceministra edukacji Tadeusza Sławeckiego. Prezentację „15 lat powiatu lubartowskiego w odrodzonym samorządzie terytorialnym” przedstawiła Jolanta Skiba, kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji w starostwie. Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik wspominał trudne początki odrodzonego w 1999r. powiatu lubartowskiego. Następnie starosta i wojewoda wręczyli zasłużonym dla powiatu lubartowskiego medale państwowe, pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Przed dekoracją zasłużonych osób Marian Starownik zwrócił uwagę, że przyznawane odznaczenie ma swoją długoletnią historię. „Medal za Długoletnią Służbę” przyznawany był już w okresie międzywojennym. Obecnie, medal przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.  W hierarchii polskich odznaczeń zajmuje miejsce za „Medalem za Ofiarność i Odwagę”, a przed „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Brązowy medal przyznawany jest za 10-letnią pracę na rzecz państwa. Srebrny i złoty – odpowiednio za 20- i 3o-letnią służbę.

Korzystając z okazji starosta wręczył także Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej Grzegorzowi Szyszko symbloliczny akt notarialny, potwierdzający zakup działki pod nową komendę.


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.