LUBARTÓW: SPOTKANIE POLICJANTÓW Z SENIORAMI

http://lubartow.lubelska.policja.gov.pl

W dniach 8 i 9 stycznia 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju odbyły się spotkania dla seniorów z terenu gminy Firlej z policjantami. Tematem spotkań było: oszustwa na wnuczka, na policjanta, cyberprzestępczość oraz bezpieczeństwo osób starszych w ruchu drogowym.

Spotkania odbyły się 8 i 9 stycznia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju. W obu łącznie brało udział 55 seniorów z gminy Firlej. W spotkaniu uczestniczyli: dzielnicowy gminy Firlej- asp. szt. Mariusz Janek, asp. Paweł Rozankiewicz, sierż. Jagoda Stanicka oraz post. Sylwia Baran. Współorganizatorem spotkania z ramienia Biblioteki Gminnej w Firleju była pani Ewa Rogala.

Tematem głównym spotkań były oszustwa: na wnuczka, na policjanta, na pracownika spółdzielni czy pracownika  domu pomocy społecznej. Wspomniano także o nowych formach oszustw, min.  oszustwa na kody do głosowania oraz o zabezpieczaniu swoich danych osobowych podczas serfowania w sieci. Seniorom zostały zaprezentowane instruktażowe filmy dotyczące schematu działania oszustów oraz tego jak należy zachować się w takiej sytuacji. Tematem dodatkowym, który został poruszony na spotkaniach, było  bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Seniorzy chętnie zadawali  pytania, głównie dotyczące bezpieczeństwa w rejonie ich zamieszkania.


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.