Rada Seniorów zakończyła swoją kadencję

Fot. UM Lubartów

Rada Seniorów jest organem konsultacyjnym, doradczym oraz inicjatywnym wobec władz miasta. Została powołana 18 lutego 2016 roku. Początkowo liczyła 9 osób. Po śmierci jej przewodniczącego Edwarda Wolińskiego radą kierowała Halina Żeromska.

– W okresie sprawowanej kadencji rada odbyła 33 spotkania, na których podjęła 12 uchwał. Głównym jej celem były działania służące integracji środowisk, promowaniu miasta, wspieraniu różnych form aktywności osób starszych, monitorowaniu potrzeb seniorów, włączaniu się w wydarzenia miejskie czy zapobieganiu wykluczeniu osób starszych – mówiła podczas spotkania w Urzędzie Miasta przewodnicząca Halina Żeromska.

Podziękowania za współpracę, pomoc i działania na rzecz lubartowskich seniorów otrzymał między innymi burmistrz Krzysztof Paśnik, Małgorzata Gryglicka – Szczepaniak, dyrektor LOK, Maria Kozioł, prezes LTR, lubartowski oddział PCK, Komenda Powiatowa Policji, szkoły.

– Kadencja ta była bardzo znacząca dla miasta, doceniam szereg inicjatyw, które podjęliście. Mamy plan, aby w Lubartowie powstał dom seniora z prawdziwego zdarzenia – mówił podczas spotkania burmistrz Krzysztof Paśnik.


https://interduo.pl/


Comments are closed.