Z ostatniej chwili: Koniec koalicji PiS-PO w Radzie Powiatu. Zwoliński odwołany

zwolinski

Nieoczekiwanie, niemal w ostatniej chwili, część radnych Rady Powiatu zdecydowała o zmianie porządku obrad poniedziałkowej Rady Powiatu w Lubartowie. Powód? Radni odwołali niespodziewanie Jerzego Zwolińskiego z funkcji wiceprzewodniczącego. Janusz Pożak na koniec obrad poinformował, że w związku z tym co się wydarzyło klub radnych Koalicji Obywatelskiej (PO) odchodzi od koalicji z radny z PiS.

W porządku obrad, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej, nie było ani słowa o tym, że Radni z Klubu PiS zechcą odwołać Jerzego Zwolińskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Dzisiaj na samym początku, pomimo wielu wątpliwości, radni przyjęli zmianę w porządku dziennym obrad Sesji Rady Powiatu i wprowadzili do porządku obrad punkt dotyczący odwołania wiceprzewodniczącego Zwolińskiego. Pod wnioskiem o odwołaniu wiceprzewodniczącego Zwolińskiego podpisali się radni PiS.

Odwołanie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu to nie jest codzienne wydarzenie. Czy coś się nazdwyczajnego wydarzyło? – pytał Marian Starownik, radny z PSL.

Jednak to nie samo odwołanie wiceprzewodniczącego Zwolińskiego wzbudziło tak duże kontrowersje, lecz sam sposób w jaki to zostało przeprowadzone. – Chcecie za chwilę głosować dwa projekty uchwał, a ja tych uchwał nie widziałem do tej pory. Statu powiatu lubartowskiego określa jasno, kto i w jakim trybie może zgłosić projekty uchwał i jakie elementy w tym projekcie mają się znaleźć. Zgodnie ze statutem zgłaszając uchwałę powinien być tam projekt uchwały, podstawa prawna i uzasadnienie uchwały. Jeśli tego nie ma to te dwa punkty powinny być wycofane z porządku obrad – zwracał uwagę Fryderyk Puła, były starosta lubartowski, radny z PSL. Czy możemy zobaczyć co zostało złożone na ręce przewodniczącego – pytał? Okazało się, że w dokumentach, które otrzymał nie było żadnego uzasadnienia.

Do tych zastrzeżeń odniosła się Ewa Zybała, starosta lubartowski. – Przy wyborze przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego na pierwszych sesjach nie ma też uzasadnienia – tłumaczyła.

Do tego argumentu już na sam koniec dyskusji odniósł się Jerzy Zwoliński. – Tam uzasadnienie przedstawia każdy kto zgłasza kandydata na dane stanowisko i jest to zapisane w protokole.

– Powodem odwołania jest brak satysfakcjonującej współpracy ze starostą lubartowski i klubem radnych PiS Rady Powiatu w Lubartowie – mówiła podczas sesji starosta Zybała.

– Na temat prawdziwych przyczyn tego wniosku mają prawo wiedzieć mieszkańcy powiatu, a nie tylko radni PiS i Koalicji Obywatelskiej – mówił Jerzy Zwoliński. Ja bym się nie zdecydował na jedno zdanie uzasadnienia. Uważam to jako formalność na odczepnego, co oznacza, że niepoważnie traktujemy naszych wyborców i naszych mieszkańców.

Radni odwołali Jerzego Zwolińskiego w tajnym głosowaniu większością głosów: 14 było za odwołaniem, przeciw 7, nikt się nie wstrzymał.

– Serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę. Odpowiedzialność z jaką realizowałem tą swoją funkcję była najlepsza jaką mogę sobie wyobrazić – powiedział już po odwołaniu z funkcji Jerzy Zwoliński.

Nowym wiceprzewodniczącym został Jerema Paprocki PiS. Otrzymał 14 głosów za, przeciw 4 i trzy osoby się wstrzymały.

To przetasowanie spowodowało, że radni z klubu Koalicji Obywatelskiej (PO) rezygnują z koalicji z PiS – poinformował na koniec sesji Janusz Pożak.


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.