Zjazd Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Lubartowie

nowy zarząd

Zjazd Delegatów odbył się na początku października w sali widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury. W zjeździe wzięli udział delegaci z gmin powiatu lubartowskiego oraz zaproszeni goście. Prowadzącym zjazd był Jerzy Walczak.

Po części związanej z procedurami dotyczącymi zjazdu dotychczasowy przewodniczący PSZS pan Krzysztof Dec przedstawił działalność Związku w mijającej kadencji, zwracając szczególną uwagę na bardzo istotną rolę działań podejmowanych przez Związek w sporcie szkolnym. Poinformował, że na przestrzeni ostatnich czterech lat w zawodach organizowanych przez PSZS w Lubartowie corocznie było od 3000 do 4000 osobostartów dzieci i młodzieży.

Po wystąpieniu przewodniczącego władze Związku uhonorowały pamiątkowymi dyplomami osoby i instytucje, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju sportu szkolnego na terenie powiatu w ostatnich latach. Byli wśród nich przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, dyrektorzy szkół i placówek wychowawczych, emerytowani organizatorzy sportu i nauczyciele.
Spośród zaproszonych gości głos zabrał wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie pan Daniel Cieśla. Jako osoba od lat związana ze sportem dzieci i młodzieży docenił starania Związku, mające na celu propagowanie sportu szkolnego. Dziękując za minioną kadencję, życzył kontynuacji podejmowanych działań w kolejnych latach.

Podczas dalszej części Zjazdu dokonano wyborów do władz Związku na lata 2020-2024. Przewodniczącym został ponownie Krzysztof Dec – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie. Pozostali członkowie nowo wybranego zarządu to: wiceprzewodniczący: Arkadiusz Greguła, sekretarz: Zbigniew Sajda, skarbnik: Joanna Góźdź, członkowie: Grzegorz Białek, Grzegorz Gradziński, Janusz Kucharuk, Monika Obroślak i Aneta Pęksa. Skład komisji rewizyjnej przedstawia się następująco: Marek Kitliński – przewodniczący, Sławomir Szwargoliński – zastępca przewodniczącego i Zbigniew Wierzbicki – sekretarz.


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.