Miejska elektrownia fotowoltaiczna powstanie w Lubartowie

schropferoval

Ponad 1,6 mln zł dofinansowania pozyskało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubartowie. Dzięki tym pieniądzom spółka miejska wybuduje elektrownię fotowoltaiczną.

PGK znalazło się na wysokiej 58 pozycji wśród 198 firm i instytucji, które uzyskały dofinansowanie. Miejska spółka nie była jedynym podmiotem z Lubartowa, który starał się o unijne pieniądze na fotowoltaikę. Fundusze próbowała pozyskać również Spółdzielnia Mieszkaniowa. Jej projekt zdobył jednak zbyt mało punktów, żeby znaleźć się na liście do dofinansowania. Ostatecznie uplasował się o prawie dwieście pozycji niżej niż projekt PGK, zajmując 254 miejsce. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki naboru 15 października.

W efekcie PGK otrzyma 1 665 095,06 zł  – Całkowita wartość realizowanego przez nas projektu wyniesie 4 498 934, 37 zł – informuje Sławomir Czerniak, prezes PGK w Lubartowie.

Pozyskane dofinansowanie to m.in. efekt właściwego zarządzania spółką i dowód na właściwy kierunek rozwoju. To również sposób na ograniczenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W ramach projektu, na terenie wydzierżawionym przez Miasto (dz. Nr 137 przy ul. Mucharskiego), czyli działce sąsiadującej z oczyszczalnią ścieków powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 0,98 MW wraz z infrastrukturą techniczną.

– Fotowoltaika jest innowacyjnym i niezawodnym rozwiązaniem dla firm, które dążą do ograniczenia rachunków za prąd. Energia słoneczna przetworzona przez instalację może pokryć 60 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną naszego przedsiębiorstwa, ale nie tylko – komentuje Krzysztof Paśnik, Burmistrz Miasta Lubartów.

Zgodnie z założeniami projekt musi być zrealizowany do końca 2021 roku.  – Budowa farmy fotowoltaicznej i uprzednio uruchomiona produkcja energii elektrycznej z biogazu wpisują się w naszą strategię dążenie do bycia firma ekologiczną – zaznacza Sławomir Czerniak.


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.