Urząd w Kocku zmienia organizację pracy

kock_centrum

Urząd Miasta w Kocku na swojej stronie internetowej poinformował, że od 28 października (środa) aż do odwołania będzie realizował zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Niezbędną dokumentację dotyczącą prowadzonych postępowań można włożyć do skrzynki podawczej przy wejściu, bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres: ul. Jana Pawła II 29, 21-150 Kock lub platformy ePUAP (adres skrytki: /8e2m6rb2h6/skrytka).

Wątpliwości i pytania można zgłaszać telefonicznie 818591004 lub 818591005, bądź pocztą elektroniczną na adres kock@kock.pl

Płatności należy regulować na rachunki bankowe gminy.

Dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej, pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz leśniczego zostają odwołane.

DODATKOWE DANE KONTAKTOWE:
– Burmistrz Miasta Kock nr wewnętrzny 32, e-mail: burmistrz@kock.pl;
– Zastępca Burmistrza nr wewnętrzny 50, e-mail: z.burmistrza@kock.pl;
– w sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności
i dowodów osobistych nr wewnętrzny 51, e-mail: usc@kock.pl;
– w sprawach oświaty nr wewnętrzny 36, e-mail: oswiata@kock.pl;
– w sprawach gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego
nr wewnętrzny 34, e-mail: architektura@kock.pl;
– w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych nr wewnętrzny 49,
e-mail: podatki1@kock.pl;
– w sprawach ochrony środowiska nr wewnętrzny 44,
e-mail: ochrona.srodowiska@kock.pl;
– w sprawach gospodarki komunalnej nr wewnętrzny 45, e-mail: zgkim@kock.pl;
– w sprawach działalności gospodarczej nr wewnętrzny 38,
e-mail: kock_info@kock.pl;
– w sprawach pomocy społecznej nr telefonu 818591256,
e-mail opskock@lublin.home.pl


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.