Radni apelują do Prezydenta Andrzeja Dudy o weto „piątki Kaczyńskiego”

strajk_rolnikow_IMG_20201021_150050

Radni Powiatowi z klubu PSL apelują do Prezydenta Andrzeja Dudy, aby ten zawetował kontrowersyjną ustawę tzw. „piątkę Kaczyńskiego”.

Chodzi o ustawę tzw. „piątkę Kaczyńskiego”. Jej procedowanie spowodowało ogromne protesty rolników w całej Polsce. Radni PSL chcą przyjąć na najbliższej sesji Rady Powiatu apel do Prezydenta Andrzeja Dudy.

Projekt Apelu Rady Powiatu Lubartowskiego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny  Panie Prezydencie.

Radni Rady Powiatu Lubartowskiego pragną wyrazić zaniepokojenie wobec zmian, jakie zamierza przeprowadzić większość parlamentarna w ramach projektu ustawy o ochronie praw zwierząt zwanego „Piątką dla zwierząt”.

W środowisku wiejskim projekt ustawy wywołał uzasadnioną obawę o utrzymanie miejsc pracy całych rodzin, które od pokoleń zajmują się rolnictwem. Tak zwana „ Piątka dla zwierząt” została odebrana wśród rolników, jako akt oskarżenia wobec ich ciężkiej pracy, a przecież polscy gospodarze, najlepiej wiedzą jak dbać o swoje zwierzęta i jak poprawiać ich dobrostan. Czynią to od lat i nie potrzebują do tego pouczeń od polityków, którzy zazwyczaj nie wiedzą ile sił i czasu rolnicy wkładają codziennie w rozwój swoich gospodarstw i dobrostan hodowanych zwierząt.

Zwracamy uwagę, iż proponowane przepisy uderzają bezpośrednio w podstawowe wolności obywatelskie, ograniczając swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, a w praktyce nakładając embargo na polskie rolnictwo. Szczególny niepokój budzi fakt, iż większość parlamentarna z dnia na dzień, bez konsultacji i odpowiedniego vacatio legis, wprowadza zmiany, które szkodzą interesowi polskiej wsi, a z których zyski będą czerpać jedynie zagraniczne firmy. To one, bowiem zyskają na tym ataku na polskich hodowców i przejmą rynki zbytu.

Proponowana ustawa uderza w branżę hodowców zwierząt futerkowych, ale znacznie większe straty poniesie branża mięsna. Wprowadzenie zakazu produkcji mięsa na halal i koszer uderza przede wszystkim w małe gospodarstwa rolne hodujące bydło. Jeszcze większe straty poniesie polska branża drobiarska. Sprzeczna z Konstytucją RP jest propozycja dająca uprawnienia organizacjom proekologicznym do samowolnej kontroli gospodarstw rolnych oraz domostw w zakresie przestrzegania dobrostanu posiadanych zwierząt oraz podejmowania decyzji o odebraniu zwierząt na zasadzie uznaniowości. Wprowadzenie tych jak i innych rozwiązań proponowanych w niniejszej ustawie jest sprzeczne z interesem polskich rolników i polskiej wsi. Dlatego wsłuchując się w głosy naszych wyborców – mieszkańców wsi i rolników Powiatu Lubartowskiego apelujemy do Pana Prezydenta, aby stanął po stronie rolników i zawetował tą sprzeczną z interesem polskiego rolnictwa – ustawę.


https://interduo.pl/


Comments are closed.