Święto Roweru już w niedzielę. To musisz wiedzieć – trasy, program, rejestracja.

swieto-roweru-koszulki

Już w najbliższą niedzielę drogi naszego regionu przejmą rowerzyści. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tras, programu i rejestracji uczestników.

REJESTRACJA

Najprostszym sposobem na rejestracje jest dokonanie zgłoszenia przez internet. Na stronie http://swietoroweru.pl:8080/ podając swoje dane możemy dokonać rejestracji internetowej. To znacznie ułatwi start w na trasie. Odebraną kartę startową należy wydrukować i w dniu imprezy stawić się z nią przy stanowisku oznaczonym ‚Rejestracje Elektroniczne’ w celu potwierdzenia startu w imprezie oraz złożenia podpisu na liście.

Każdy też będzie mógł się zarejestrować na miejscu w dniu imprezy.

TRASY

W ramach tegorocznego święta będzie dostępnych sześć tras dla uczestników. (Trasa V i VII – niedostępne).

Trasa I (17 km) – Start z ulicy Nowodworskiej 34 w Lubartowie. Uczestnicy wjeżdżają na drogę powiatową 1545L, przecinają drogę krajową nr 19, dojeżdżają do Muzeum Zamoyskich
w Kozłówce i wracają drogą 1528L na ulicę Nowodworską 34, przecinając drogę krajową
nr 19.

Trasa II (34 km) – Uczestnicy wyruszają z ulicy Nowodworskiej 34 udając się drogą powiatową 1545L, do Kozłówki, przecinając drogę krajową nr 19. Następnie do Dąbrówki drogą powiatową 1546L. Następnie drogą powiatową nr 1547L na odcinku Dąbrówka – Wólka Krasienińska – Biadaczka dojeżdżają do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 809. Jadą drogą powiatową nr 1527L na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 809 –Samoklęski – Kamionka i z powrotem drogą powiatową 1528L do Lubartowa na ulicę Nowodworską 34, przecinając krajową drogę nr 19.

Trasa III (34 km) – Uczestnicy wyruszają z ulicy Nowodworskiej 34, udają się ulicami Krańcową
i Składową do Annoboru – drogą powiatową 1550L. W Annoborze wjeżdżają w drogi polne
i leśne dukty dojeżdżają do Nasutowa i wracają ponownie tymi drogami do drogi powiatowej 1550L w Annoborze, następnie ulicami Krańcową wracają do ulicy Nowodworskiej 34.

 

Trasa IV (62 km) – Uczestnicy wyruszają z ulicy Nowodworskiej 34, udając się drogą powiatową 1545L, do Kozłówki, przecinając drogę krajową nr 19. Następnie do Dąbrówki drogą powiatową 1546L, kierują się do Biadaczki i jadą w stronę Starościna drogą wojewódzką
nr 809. Następnie kierują się drogą powiatową nr 1548L w stronę Zofianu, jadą przez Borków gdzie skręcają w prawo, w miejscowości Janów w lewo i jadąc przez Winkiel kierują się do Woli Przybysławskiej, a stamtąd do Abramowa. Z Abramowa jadą przez Michałówkę do Rudki Gołębskiej, później do Samoklęsk drogą wojewódzką nr 809. Następnie kierują się do Kamionki i z powrotem do Lubartowa wracają drogą 1528L, przecinając drogę krajową nr 19 dojeżdżają do ulicy Gazowej, skręcają w prawo, a następnie w lewo w ulicę Strefową i po przejechaniu przez Punkt Kontrolny kierują się na plac przy ulicy Nowodworskiej 34.

Trasa V (36 km) – Uczestnicy wyruszają z ulicy Nowodworskiej 34, jadąc ulicą Krańcową dojeżdżają do Annoboru i Majdanu Kozłowieckiego drogą powiatową 1545L i 1550L. W Majdanie Kozłowieckim wjeżdżają do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego i asfaltowymi ścieżkami rowerowymi kierują się w stronę Starego Tartaku i Stróżka. Następnie przez Stoczek, Babią Górę, Kawkę dojeżdżają do Wólki Krasienińskiej a stamtąd przez Dąbrówkę, Kozłówkę
i Nowodwór wracają do Lubartowa na ulicę Nowodworską 34.

Trasa VI (31 km) – Uczestnicy startują z placu przy ulicy Nowodworskiej 34, wjeżdżają na drogę powiatową 1545L, przecinają drogę krajową nr 19, przejeżdżają obok Muzeum Zamoyskich w Kozłówce do Kamionki. Z Kamionki udają się drogą nr 1531L w kierunku Firleja do skrzyżowania w prawo na Czerwonkę Poleśną. Następnie rowerzyści kierują się drogami asfaltowymi do Wólki Mieczysławskiej, po czym wjeżdżają w drogi polne i po 800 m dojeżdżają do Woli Mieczysławskiej, kierując się dalej drogą nr 1542L dojeżdżają do Skrobowa. wracają drogą 1528L na plac przy ulicy Nowodworskiej 34, przecinając drogę krajową nr 19.

PROGRAM

Program Święta Roweru 2022:
8:00-17:00 – zapisy i wyjazd na trasy
10:00-18:00 – Disco Voice Tech
10:00-14:00 – znakowanie rowerów
10:00-14:00 – konkursy z bezpieczeństwa ruchu drogowego
18:15-18:45 – runda honorowa uczestników XXVIII Święta Roweru przez Lubartów
19:00 – zakończenie XVIII Święta Roweru i losowanie 10 wysokiej klasy rowerów!

 
Comments are closed.