Rusza Młodzieżowa Rada Miasta w Lubartowie

Pod koniec października w sześciu szkołach odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Mandat radnego otrzymało 14 uczniów. Zgodnie z regulaminem Przewodniczący Rady Miasta Lubartów ma teraz 30 dni na zwołanie pierwszego posiedzenia MRM. Kadencja rady trwa dwa lata.

– Chcę, aby młodzi ludzie mieli wpływ na to co się dzieje w mieście. Mam na myśli projekty społeczne, wydarzenia, a także infrastrukturę. Chciałbym, aby Młodzieżowa Rada Miasta była elementem takiej dobrej współpracy – podkreśla Krzysztof Paśnik, burmistrz Lubartowa.

Celem Młodzieżowej Rady Miasta będzie między innymi promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych, promocja kultury tworzonej przez młodzież oraz działania na rzecz obrony praw ucznia i ochrony środowiska.

Mateusz Kloc Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego
Aleksandra Sojka Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego
Szymon Gliwka Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Piotra Firleja
Aleksandra Kozak Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Piotra Firleja
Alicja Rydzewska Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Piotra Firleja
Aleks Petkowicz Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II
Maciej Ciołecki II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja
Zuzanna Mitura II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja
Martyna Lal Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki
Ksawery Rubach Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki
Kacper Sowa Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki
Karol Borzęcki Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
Jakub Sykut Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
Kacper Wasak Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.