Dni otwarte na komendzie policji

https://lubartow.policja.gov.pl/

Z końcem maja uczniowie lubelskich i lubartowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych poznawali tajniki zawodu policjanta oraz zasady rekrutacji do służby w policji. Odwiedzająca lubartowską komendę młodzież miała możliwość obejrzenia pokazu policyjnej musztry, porozmawiania z kontrterrorystami, uczestniczenia w pokazie policyjnego drona oraz spróbowania swoich sił jako technik kryminalistyki.

Młodzież mogła także zobaczyć sprzęt wykorzystywany przez funkcjonariuszy podczas codziennej służby oraz policyjne motocykle i radiowozy. Swoje umiejętności zaprezentowały też policyjne psy.

Drzwi lubartowskiej komendy otworzyły się dla uczniów klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu lubartowskiego i lubelskiego. Dzień Otwarty Jednostki rozpoczął się od sali konferencyjnej lubartowskiej komendy. Tutaj uczniowie poznali strukturę organizacyjną policji oraz zasady procesu rekrutacji do służby.

Kolejnym etapem spotkania była prezentacja sprzętu, umundurowania i broni służącej policjantom w ich codziennej pracy. Każdy z chętnych mógł podejść, zapoznać się ze sprzętem i zadać pytania dotyczące interesującego go tematu.

Następnym punktem spotkania był pokaz musztry policyjnej wykonanej przez uczniów XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisławy Filipiny Paleolog w Lublinie oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Ostrówka.

W dalszej kolejności swoje umiejętności zaprezentowały dwa policyjne psy. Przewodnicy przeprowadzili pokaz interwencji z użyciem czworonoga wobec osoby agresywnej. Policjanci opisali również słuchaczom specyfikę pracy z psem i warunki jakie należy spełnić, aby takim opiekunem móc zostać.

Odwiedzająca lubartowską Policję młodzież miała możliwość porozmawiania z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie. Z dużym zainteresowaniem słuchali o specyfice służby kontrterrorystów oraz oglądali sprzęt i broń palną wykorzystywane przez funkcjonariuszy podczas działań.

Wyposażenie pokazał także technik kryminalistyki z lubartowskiej komendy, który omówił, czym zajmuje się w codziennej służbie oraz opowiedział o rodzajach śladów, metodach ich ujawniania i zabezpieczania.

Na dniu Otwartym obecni byli także policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego lubartowskiej komendy Policji. Funkcjonariusze zaprezentowali wykorzystywane w czasie służby urządzenia i sprzęt między innymi do badania stanu trzeźwości czy motocykle policyjne.

Duże zainteresowanie młodzieży wzbudził także unoszący się nad Komendą policyjny dron. Pilot drona opowiedział zainteresowanym o specyfice pracy na tego typu sprzęcie i możliwościach jego wykorzystania.

Podczas spaceru po jednostce uczniowie mieli możliwość obejrzenia pomieszczenia dla osób zatrzymanych i stanowiska kierowania, gdzie pracują dyzurni.

Łącznie komendę odwiedziło około 400 uczniów – informuje sierżant sztabowy Jagoda Stanicka.


https://interduo.pl/


Comments are closed.