Sesja w Gminie Ostrówek: Absolutorium dla wójta i skarga na kierownika – jak zagłosują radni?

ostrówek_sesja

Radni z Gminy Ostrówek na dzisiejszej sesji mają zająć się raportem o stanie Gminy Ostrówek za 2022 rok. To swego rodzaj podsumowanie działań gminy. RAdni zdecydują też o wotum zaufania dla obecnego wójta.

Co więcej na sesji pojawić ma się uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19.03.2023 r. na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku.

 

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/MFeZFx_eN-M” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>


https://www.facebook.com/StudioFF.fotografia/


Comments are closed.