Akcja służb na ul. Gazowej w Lubartowie

349-229665

Mieszkańcy pytają co takiego działo się w miniony wtorek w Lubartowie przy ul. Gazowej. To były ćwiczenia służb ratunkowych – informuje straż i policja.

Mieszkańców zaniepokoiła duża ilość wozów strażackich i policji w okolicy ul. Gazowej w Lubartowie. Informację o tym, że takie ćwiczenia się odbędą straż pożarna umieściła w swoich mediach społecznościowych oraz rozesłała ją do mediów. Nie do wszystkich jednak ona dotarła.

We wtorek na terenie powiatu lubartowskiego odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe mające na celu doskonalenie umiejętności współdziałania w sytuacjach kryzysowych przez funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej oraz sprawdzenie obowiązujących procedur. Tematem przewodnim było uszkodzenie instalacji gazowej przez nietrzeźwego pracownika zakładu, który oddalił się z miejsca zdarzenia.

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń, w zakładzie gazowniczym znajdującym się na terenie Lubartowa doszło do rozszczelnienia zbiornika z gazem i wycieku. Ustalono, że do zdarzenia mógł przyczynić się nietrzeźwy pracownik zakładu, który oddalił się z zakładu w kierunku obwodnicy miasta. Na miejsce zdarzenia skierowana została grupa śledczych oraz równocześnie podjęte zostały działania pościgowo-blokadowe na kierunku ucieczki sprawcy. Funkcjonariusze przeczesywali pobliski teren działając w pododdziale zwartym. Do działań zadysponowany został także bezzałogowy statek powietrzny, który prowadził poszukiwania za mężczyzną z powietrza. W wyniku podjętych działań sprawca został zatrzymany.

Głównymi celami przeprowadzonego ćwiczenia było: doskonalenie umiejętności organizacji działań, w tym właściwe prognozowanie, przewidywanie i planowanie efektywnego działania, umiejętności elastycznego kierowania siłami i środkami, doskonalenie umiejętności policjantów przewidywanych do wykonywania obowiązków dowódców akcji policyjnej oraz kadry dowódczej, doskonalenie współdziałania z instytucjami i podmiotami pozapolicyjnymi, w zakresie obiegu informacji, sprawdzenie mobilności w czasie rzeczywistym służb, jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz ich skuteczności w działaniach, sprawdzenie obowiązujących procedur policyjnych w praktyce.

W ćwiczeniu wzięli udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie.


https://interduo.pl/


Comments are closed.