,,Świeć Przykładem- Noś Odblaski” w Firleju

349-231763

Dzielnicowy asp.szt. Mariusz Janek wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą w Firleju, w ramach akcji edukacyjno-profilaktycznej skierowanej do pieszych, pn. ,,Świeć Przykładem- Noś Odblaski”, rozdawali pieszym elementy odblaskowe. Celem akcji jest przypominanie pieszym jak bezpiecznie poruszać się po drodze i jak ważne jest korzystanie z odblasków. Akcja będzie trwała do końca roku.

Przed nami zima, a wraz z jej nadejściem zmieniają się warunki atmosferyczne na drogach. Niekorzystne warunki atmosferyczne i krótszy dzień sprawiają, że piesi na drodze są słabo widoczni dla kierujących. Dlatego też noszenie odblasków powinno stać się dla nich nawykiem.W celu przypomnienia o bezpieczeństwie policjanci prowadzą akcje profilaktyczno-edukacyjne. 18 listopada w Firleju dzielnicowy asp.szt. Mariusz Janek wraz z druhami z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Firleju rozdawał pieszym odblaski. Celem akcji było przypominanie i uświadamianie pieszym o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych oraz bezpiecznym poruszaniu się po drodze.

Policjanci przypominają: zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym- piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Przestrzegajmy tego obowiązku!

Przypominamy, że jeśli pieszy porusza się poboczem lub jezdnią powinien chodzić lewą stroną drogi (przodem do nadjeżdżających pojazdów).


http://lubartowski.pl/ogloszenia