Współpraca szkoły z „Bogdanką”

Porozumienie między ZS w Ostrowie a Kopalnią Bogdanka 23.06.2014 (fot. ZS w Ostrowie Lubelskim)

Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim podpisał porozumienie o współpracy z kopalnią „Bogdanka”

23 czerwca w siedzibie spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka”, dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim Krzysztof Wąsala i prezes zarządu spółki Zbigniew Stopa podpisali dokument dotyczący współpracy. Reguluje on zasady organizacji praktyk zawodowych oraz organizacji wycieczek edukacyjnych do kopalni. Ponadto, dzięki podpisanej umowie uczniowie będą mogli uczestniczyć w wykładach otwartych prowadzonych przez przedstawicieli spółki. „Bogdanka” zobowiązała się także do wyposażenia szkoły w potrzebne materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne.


https://interduo.pl/


Comments are closed.