Miasto musi wypłacić Spółdzielni odszkodowanie

Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie

Urząd Miasta zapłaci za nieprzyznanie mieszkań socjalnych mieszkańcom z wyrokami eksmisyjnymi. Prawie 40 tys. zł trafi do Spółdzielni Mieszkaniowej.

Spór pomiędzy Gminą Miasto Lubartów a Spółdzielnią Mieszkaniową w Lubartowie toczył się od czterech lat. Kilka dni temu sąd wydał wyrok, w którym przyznaje rację spółdzielni: urzędnicy Miasta Lubartów powinni wskazać lokale socjalne, a tego nie zrobili. Spółdzielnia nie miała zatem prawa wyrzucać mieszkańców z wyrokami eksmisyjnymi.

– Co to zasady, sąd uznał powództwo za słuszne. Rację miała Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie, że po stronie Gminy Miasto Lubartów leży obowiązek odszkodowawczy z tego tytułu, że gmina nie dostarcza lokali socjalnych – powiedział podczas uzasadnienia wyroku Sędzia Paweł Rybicki.

W konsekwencji, Urządk Miasta wpłaci do kasy Spółdzielni Mieszkaniowej blisko 40 tys. zł. Kwota ta w części uwzględnia potencjalny zysk, jaki spółdzielnia miałaby, gdyby mieszkania wynajęła na wolnym rynku, oraz odsetki.

W sądzie toczy się jeszcze inna sprawa dotycząca Miasta Lubartów i Spółdzielni Mieszkaniowej. Chodzi o odszkodowanie za wynajem pomieszczeń przez Lubartowski Ośrodek Kultury. Jak dowiedzieliśmy się w sądzie, wciąż pozostaje ona nierozstrzygnięta.


https://interduo.pl/


Comments are closed.