O partnerstwie w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kocku

wtz kock

O możliwościach współpracy organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, samorządami i przedsiębiorcami rozmawiali w Kocku uczestnicy, spotkania partnerskiego

zrealizowanego w ramach projektu „Punkty Informacyjno – Konsultacyjne, Aktualizacja”. W spotkaniu zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kocku i Fundację Rozwoju Lubelszczyzny uczestniczyli samorządowcy m.in Wicestarosta Jacek Zalewski, Burmistrz Kocka Tomasz Futera, przedstawiciele i Dyrektorzy miejscowych placówek oświatowych, kulturalnych, pomocy społecznej, Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Kocku oraz przedstawiciele miejscowych przedsiębiorców.

Podczas konferencji Kierownik Agnieszka Pożarowszczyk mówiła o Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kocku, zakresie i celach działania oraz najciekawszych projektach terapeutycznych. Jakub Wróblewski – Koordynator projektu z FRL przedstawił cele i założenia projektu „Punkty Informacyjno – Konsultacyjne. Aktualizacja”. Podczas spotkania przestawiona została także Strategia Rozwoju WTZ w Kocku. Uczestnicy spotkania dzielili się ponadto swoimi pomysłami na współpracę między stowarzyszeniem, administracją publiczną oraz lokalnymi przedsiębiorcami.

 


https://interduo.pl/


Comments are closed.