Karta dużej rodziny – sprawdź dla kogo

Jeśli mieszkasz w gminie Michów lub Ostrów Lubelski, już teraz możesz złożyć wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny. Po jej otrzymaniu można korzystać z mnóstwa zniżek.

Karta Dużej Rodziny to nic innego jak zniżki dla rodzin, których rodziece mają na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. Chodzi o to by dać możliwość korzystania tak licznym rodzinom z atrakcji, na jakie normalnie nie byłoby ich stać. Dzięki karcie otrzymamy zniżki na wstęp do muzeów, przewozy kolejnowe czy też noclegi w wybranych ośrodkach. Pełną lista zniżek dostępna jest na stronie rodzina.gov.pl.

Aby otrzymać taką kartę będąc mieszkańcem gminy Michów trzeba złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Michowie. W Ostrowie Lubelskim o Kartę pytaj w tamtejszym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać kartę:
1. wniosek o wydanie karty (można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Michowie)
2. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość; 
3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.