Bogdanka będzie szukała węgla pod Ostrowem Lubelskim

Foto GK LW BOGDANKA

Lubelski Węgiel Bogdanka, jedna z największych firm w województwie lubelskim, planuje rozpocząć poszukiwania złóż węgla pod Ostrowem Lubelskim – dowiedział się Przegląd Lubartowski.

Bogdanka, to jedyna dochodowa kopalnia w naszym kraju. W 2013 kopalnia wydobyła ponad 8 mln ton węgla. To więcej o ponad 7% niż tok wcześniej. Obecnie pracuje w niej ponad 4 tys. osób. Firma otrzymała w ostatnich dniach koncesje na wydobywanie węgla w nowych lokalizacjach. Jak się dowiedzieliśmy do 2015 roku chce podwoić wydobycie względem 2011 roku. Przed paroma laty uruchomiony został obiekt w Stefanowie.  Planuje także wydobywanie węgla w Orzechowie gm. Sosnowica (pow. parczewki).

Co ciekawe firma planuje rozpocząć poszukiwania węgla także na terenie powiatu lubartowskiego. Chodzi o okolice Ostrowa Lubelskiego.

– Złoże Ostrów położone jest na północ od obecnie eksploatowanego złoża przez Bogdankę. Teren objęty koncesją nie wchodzi pod samo miasto i sięga w okolice Krasnego – precyzuje Paweł Bielecki, Kierownik Działu Relacji Inwestorskich i Informacji Giełdowych z LW BOGDANKA S.A.

Przypomnijmy, że w czerwcu Zespół Szkół z Ostrowa Lubelskiego, który kształci przyszłych górników, podpisał porozumienie z Bogdanką na mocy, którego uczniowie będą mogli odbywać praktyki zawodowe w kopalni, brać udział w wycieczkach edukacyjnych i uczestniczyć w wykładach otwartych.

 
Comments are closed.