Pożegnanie z szambem

Nowodwór Piaski (fot. J. Pawłowski).

Trwa budowa kanalizacji w Nowodworze Piaski. Dzięki tej inwestycji około 70 % gminy Lubartów będzie skanalizowana.

Na przełomie sierpnia i września ma zostać ukończona budowa wartej prawie 2 miliony złotych kanalizacji w Nowodworze Piaski. To około 100 nowych przyłączy.

Środki na inwestycję pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, około 500 tys. złotych. Pozostała część pochodzić będzie między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Bodowa kanalizacji w Nowodworze Piaski to dość kosztowna inwestycja jej koszt zawyża ukształtowanie terenu. Sprawne i bezawaryjne działanie kanalizacji wymaga budowy przepompowni ścieków.

– To nie koniec z budową kanalizacji w gminie, jak zapowiada Waldemar Kula, dyrektor Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie – planowane są kolejne inwestycje. Mamy zaprojektowane wszystkie miejscowości na terenie gminy. Największą inwestycją będzie zkanalizowanie Skrobowa i Skrobowa Kolonii. Dokumentację mamy już gotową. Wkrótce będzie złożony wniosek o pozwolenie na budowę, najprawdopodobniej w przyszłym roku, jak pojawi się nowe finansowanie funduszy europejskich.

Do tego, aby cała gmina była skanalizowana brakuje tylko kilku miejscowości Annoboru, Annoboru Kolonii, Mieczysławki, Woli Mieczysławskiej i Woli Lisowskiej.


https://interduo.pl/


Comments are closed.