5 tysięcy do wzięcia, są już pierwsi chętni, warto się pospieszyć

Wpłynęły już pierwsze wnioski o dofinansowanie w konkursie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” organizacje pozarządowe czas na złożenie wniosków mają do 15 sierpnia, ale warto się pospieszyć.

W Konkursie wspierane są projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz na rozwój młodych organizacji pozarządowych zarejestrowanych. O granty mogą starć się organizacje z terenu powiatu lubartowskiego, bo skierowany jest on do wszystkich działających na terenie naszego województwa.

Wnioski o dotację można składać do 15 sierpnia, ale już pojawiło się pięciu pierwszych chętnych. Fundacja zachęca do składania wniosków wcześniej, gdyż wtedy ma możliwość ich wcześniejszego sprawdzenia. Jeżeli wykryje jakieś błędy, wnioskodawca zostanie o nich poinformowany i będzie miał czas na poprawki.

Konkurs grantowy organizuje Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej a o dotacje w łącznej kwocie 377.000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Maksymalna kwota dofinansowania pojedyńczego projektu może wynieść 5.000 zł. Program adresowany jest do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych.

Wnioski można składać tylko za pomocą specjalnego generatora, który dostępny jest na www.lubelskielokalnie.lbl.pl . Co ważne przed jego złożeniem można go skonsultować i uzyskać porady wystarczy skontaktować się z Fundacją.

 


https://interduo.pl/


Comments are closed.