OSP bez 200 mln zł wsparcia? Kto nie chce pomóc strażakom?

osp_woz

Krzysztof Hetman, europoseł z Lubelszczyzny, odniósł się do działań radnych wojewódzkich z PiS, którzy skrytykowali plan pomocy jednostkom OSP. To „himalaje hipokryzji” – pisze w oświadczeniu wysłanym do mediów. 

Hetman w oświadczeniu odniósł się do konferencji prasowej jaką radni z Sejmiku Wojewódzkiego zorganizowali w niedzielę. Skrytykowali list Mariana Starownika, wojewody i prezesa Ochotniczych Straży Pożarnych w regionie, jaki rozesłał do prezesów jednostek w ostatnim czasie.

Chodzi o dofinanansowanie kwotą prawie 200 mln zł jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do sprzętu oraz remontów remiz strażackich jakiego chce PSL a które skrytkowali radni sejmiku z PiS. Część środków miałaby trafić do jednostek OSP na terenie powiatu lubartowskiego.

Marian Starownik w liście do prezesów OSP napisał:

„Niestety nie możemy być pewni, że nasz projekt zostanie doprowadzony do końca, gdyż największy klub radnych Sejmiku Prawa i Sprawiedliwości neguje potrzebę wsparcia powyższego projektu (…). Dlatego zwracamy się do druhen i druhów z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy i działań Zarządu Województwa Lubelskiego, jak też wytrącenie argumentów radnym z PiS, którzy kontestują zasadność naszego projektu. Najlepszym rozwiązaniem zadaniem Zarządu Oddziały Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. lubelskiego jest zbieranie podpisów popierających tą inicjatywę przez członków OSP, ich rodzin, jak też wszystkich tych, którym leży na sercu szeroko rozumiane bezpieczeństwo i dobro Ochotniczych Straż Pożarnych”

To nie spodobało się radnym PiS z z województwa lubelskiego, którzy zarzucają Starownikowi wciąganie strażaków w kampanię wyborczą.

Tymczasem w oświadczeniu eruposła Krzysztofa Hetmana czytamy:

Prośba o poparcie projektu została wysłana do strażaków bez medialnego rozgłosu, co potwierdza troskę o bezpieczeństwo mieszkańców, a nie kampanię wyborczą. Jest to działanie zgoła przeciwne do tych, jakie prezentuje PiS, które przy okazji każdego swojego ruchu zwołuje konferencje prasowe.

Przczytaj też: Nowe wozy dla OSP. Relacja z przekazania aut

Pełne oświadczenie Krzysztofa Hetmana, Posła do PE i Prezes PSL w wojdzewództwie lubelskim:

Oświadczenie

Nawiązując do konferencji prasowej zorganizowanej 17 sierpnia 2014 r. przez wojewódzkich radnych Prawa i Sprawiedliwości, w czasie której padło szereg nieprawdziwych tez pod adresem m.in.: Wicewojewody Lubelskiego Mariana Starownika, w mojej ocenie to Himalaje hipokryzji w wydaniu tych radnych. Jest to szczyt niezrozumienia szlachetnych intencji i troski o dobro województwa lubelskiego.

W czasie konferencji działacze PiS zarzucili Marianowi Starownikowi  – Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego  ZOSP RP w Lublinie „rozniecanie politycznego pożaru” wokół środków z nowej perspektywy finansowej na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych w regionie.  Sprawa dotyczy listu, jaki prezes wysłał do jednostek w województwie lubelskim. Stało się tak po tym, jak PiS na lipcowej konferencji prasowej podważył celowość  listy projektów strategicznych w ramach RPO 2014-2020, stworzonej przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Wśród tych projektów znalazł się m.in. zapis o wsparciu OSP w kwocie 200 mln zł., m.in. na zakup nowego sprzętu.  W liście Marian Starownik prosi o zbieranie podpisów przez strażaków w obronie projektu. Wysyłając pismo, prezes miał na względzie przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo mieszkańców województwa lubelskiego. Nie od dziś wiadomo, że jednostki OSP są jednymi z pierwszych, które niosą ratunek mieszkańcom mniejszych miejscowości. Są również nieocenionym wsparciem dla Zawodowych Straży Pożarnych. Przykładów bezinteresownej pomocy ze strony OSP nie trzeba daleko szukać. Ile warta jest pomoc ochotników druhowie pokazali m.in. przy walce z powodzią, czy skutkami nawiedzających województwo nawałnic.

Prośba o poparcie projektu została wysłana do strażaków bez medialnego rozgłosu, co potwierdza troskę o bezpieczeństwo mieszkańców, a nie kampanię wyborczą.  Jest to działanie zgoła przeciwne do tych, jakie prezentuje PiS, które przy okazji każdego swojego ruchu zwołuje konferencje prasowe.

Działacze PiS wykazali się wyjątkową hipokryzją i nieznajomością realiów w jakich funkcjonują OSP twierdząc, że nie podważali celowości projektu. Tymczasem stenogramy z konferencji prasowej z dnia 7 Lipca  br. ewidentnie wskazują, że fakt taki miał miejsce. W obecnej sytuacji wojewódzcy radni PiS w jedyny możliwy sposób mogą zachować twarz, przyznając, że ich lipcowe wystąpienie było elementem stałego krytykanctwa i było jak zwykle podyktowane pobudkami politycznymi.

Reakcja PiS na list Mariana Starownika świadczy o strachu przed nadchodzącymi wyborami i ich słabnącym poparciem w środowiskach, w jakich funkcjonują jednostki OSP.

Krzysztof Hetman

Poseł do PE
Prezes ZW PSL w Lublinie
Comments are closed.