Nie dla obwodnicy wschodniej

Konsultacje w sprawie drogi wschodniej

Nie dla obwodnicy wschodniej – powiedziała większość osób uczestniczących w konsultacjach społecznych, jakie po ich liście protestacyjnym zorganizował lubartowski ratusz.

Mieszkańcy os. Popiełuszki, Jacka i Łąkowej w Lubartowie protestują przeciwko budowie obok ich domów nowej drogi, która miałaby połączyć północ i południe miasta po stronie rzeki Wieprz. Mieszkańcy obawiają się że budowa wschodniej obwodnicy miasta doprowadzi do wzrostu natężenia ruchu – szczególnie tirów, spadku bezpieczeństwa i zniszczenia pradoliny Wieprza. O sprawie zrobiło się głośno po naszej publikacji w Przeglądzie Lubartowskim, kiedy napisaliśmy, że ratusz planuje przygotować koncepcję drogi wschodniej.

Choć urzędnicy już dwukrotnie ogłaszali przetarg na wykonanie dokumentacji Drogi Wschodniej to dopiero teraz magistrat zorganizował konsultacje społeczne. W opinii burmistrza Janusza Bodziackiego droga jest potrzebna – do czego przekonywał uczestników spotkania. Większość jednak była odmiennego zdania. Jak powiedział, jeden z koordynatorów protestu na Facebooku Waldemar Grudzień, przeciwko planom budowy takiej drogi, której sama jezdnia będzie miała 14 metrów wystąpiło już ponad 800 osób.

Inne osoby pytały z kolei o koszty takiej inwestycji, które w ich opinii przekroczyć mogą 100 mln zł. To nawet przy unijnym dofinansowaniu oznaczałoby całkowitą blokadę jakichkolwiek innych inwestycji w mieście bo zabrakłoby po prostu pieniędzy w budżecie.

Uczestniczący w spotkaniu mieszkańcy przygotowali swoje prezentacje pokazujące ich obawy i potencjalne zagrożenia. Ze strony Urzędu prezentowany był kolorowy, niezbyt czytelny plan zagospodarowania, na którym zabrakło (na co zwracali uwagę uczestnicy spotkania), orientacyjnego przebiegu obwodnicy.

W najbliższym czasie sprawa kontrowersyjnej drogi trafi pod obrady Rady Miasta a do czasu kolejnych konsultacji nie będą ogłaszane żadne przetargi związane z planowaniem budowy obwodnicy wschodniej. Do tematu będziemy więc jeszcze powracać.

 


https://interduo.pl/


Comments are closed.