Uczniowe z RCEZ będą współpracować z UMCS

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy RCEZ a UMCS

Uczniowie RCEZ będą współpracowali z Wydzialem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersystetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W listopadzie dyrekcja szkoły wraz z władzami uczelni podpisali umowę o współpracy.

– Opieka naukowa ze strony UMCS jest dla szkoły ważna z tego względu, że geografia w ostatnich latach jest najczęściej wybieranym przez maturzystów dodatkowym przedmiotem egzaminacyjnym. Uczniowie RCEZ będą mogli brać udział w wykładach, zajęciach warsztatowych i terenowych z zakresu geografii, geoinformatyki oraz turystyki i rekreacji. To pozwoli, nie tylko na pogłębienie wiedzy, ale również na przybliżenie przyszłym studentom charakteru i specyfiki zajęć na wyższej uczelni – powiedział Zbigniew Zarzycki, nauczyciel geografii i jednocześnie wicedyrektor RCEZ w Lubartowie.

Radosław Dobrowolski, profesor nadzwyczajny UMCS, podkreślił, że wydział ten ma bardzo bogatą bazę naukową. Zwrócil uwagę, że część zajęć podczas studiow to zajęcia praktyczne, często w terenie.

Bogata oferta UMCS

– Oprócz samej geografii w ofercie obecnie mamy także nowoczesne kierunki studiów, jak choćby geoinformatyka. Kształcimy także na kierunku gospodarki przestrzennej czy turystyki rekreacji – mówiła podczas spotkania Prodziekan dr Jolanta Rodzoś z UMCS.

Wykład Wojciecha Janickiego – pracownika Zakładu Geografii Społeczno – Ekonomicznej „Czy grozi nam przeludnienie?” spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez młodzież i został nagrodzony gromkimi brawami.

Ze strony UMCS umowę podpisał Dziekan dr hab. Radosław Dobrowolski profesor nadzwyczajny UMCS. RCEZ reprezentowała Dyrektor Hanna Borzęcka.

 

 


http://lubartowski.pl/ogloszenia


Comments are closed.