Zilustruj myśli niepozbierane

Jolanta Kowalska czeka na ilustracje do tomiku wierszy (fot. GOK Jeziorzany)

Jolanta Kowalska, poetka z Jeziorzan, przygotowuje się do wydania swoich wierszy. Ma tylko jeden „mały” problem – szykowanemu wydawnictwu wciąż brakuje ilustracji.

Tomik „Myśli niepozbierane” zostanie wydany nakładem wydawnictwa „Dziewczęca wstążka”. Gminny Ośrodek Kultury w Jeziorzanach prosi o wsparcie wszystkich mieszkańców gminy, którzy czują się na siłach, by pomóc autorce. Chodzi o przygotowanie rysunków, inspirowanych wierszami pani Jolanty.

Zainteresowanym podajemy adres e-mail: dkj3@op.pl. Zwrotną pocztą przesłane zostaną wiersze, które nie mają jeszcze ilustracji. Zatem – do dzieła!


https://interduo.pl/


Comments are closed.