Gmina Lubartów po pierwszej sesji

Przewodniczącym Rady Gminy Lubartów został Stanisław Borzęcki, którego kandydaturę poparli jednogłośnie wszyscy radni.  Jego zastępcami zostali Robert Piętka, Sławomir Foltyn i Stanisław Szczygieł.

Na pierwszej sesji Rady Gminy Lubartów radni złożyli ślubowanie poza jedną osoba wszyscy z dodaniem nie obowiązkowego zwrotu „Tak mi dopomóż Bóg”. Ślubowanie złożył też wójt Krzysztof Kopyść.  Poza wyborem prezydium rady, gminni rajcy zdecydowali też o składach komisji gminnych i ustalili wynagrodzenie wójta.

Krzysztof Kopyść będzie teraz zarabiał wraz  dodatkami funkcyjnym, specjalnym i stażowym 10 800 zł brutto to o 600 złotych brutto więcej niż w poprzedniej kadencji. Jak argumentował przewodniczący Rady,   wójt nie otrzymywał przez cztery lata żadnej podwyżki, podczas gdy regulacje takie mieli  pracownicy urzędu i jednostek gminnych.

Kolejną sesją Rady Gminy Lubartów zaplanowano na 8 grudnia, wówczas radni zajmą się zmianami w budżecie, projektem budżetu na 2015 rok, podatkami i ustaleniem opłat za wodę i ścieki.

 


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.