Podatki i Mikołaj na sesji Rady Gminy Lubartów

sesja gmina mikołaj

Drugie posiedzenie rady gminy rozpoczął świąteczny akcent związany z piątkowymi mikołajkami, posiedzenie Rady odwiedził znany lubartowski Mikołaj Jerzy Tracz, który przy pomocy gminnych elfów wręczył wszystkim radnym gminnym sołtysom i władzom gminy drobne upominki.

Podczas posiedzenia radni obniżyli też średnią cenę żyta przyjmowaną do obliczenia podatku rolnego. Radni zdecydowali jednogłośnie aby obniżyć cenę ogłoszoną przez Prezesa GUS z kwoty 61,37 zł do kwoty 44 zł. Tym samym radni ustalili stawkę na poziomie roku ubiegłego co oznacza utrzymanie stawek podatku rolnego na tym samym poziomie.

Niewielkim zmianom uległy stawki podatków od nieruchomości o grosz więcej trzeba będzie zapłacić za 1 mkw gruntu na którym prowadzona jest działalność gospodarcza w 2015 roku będzie to kwota 0,89 zł.

O jeden grosz obniżono podatek od budynków mieszkalnych. Wzrosną za to za to o złotówkę stawki od budynków mieszkalnych w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Budżet gminy zyska dzięki temu 120 tysięcy złotych. Drugie tyle dołożył budżet państwa. Przeciwko zmianie tej występował radny Robert Piętka, jednak większość dziewięciu radnych odrzuciła propozycję wzrostu opłat zamiast złotówki o jeden grosz. Ostatecznie projekt uchwały zmieniającej podatki w gminie poparło 11 radnych jeden był przeciw dwóch wstrzymało się od głosu.


https://auth.bitbay.net/ref/mapupl


Comments are closed.