Anna Fic-Lazor oficjalnie nowym dyrektorem Muzeum Zamoyskich

Anna Fic-Lazor odbiera nominację na stanowiski Dyrektora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (fot. Monika Januszek, Muzeum Zamoyskich)
Anna Fic-Lazor odbiera nominację na stanowiski Dyrektora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (fot. Monika Januszek, Muzeum Zamoyskich)

Rekomendowana w listopadzie na stanowisko Dyrektora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Anna Fic-Lazor oficjalnie zarządza już placówką

Nominację odebrała 2 stycznia z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego, Krzysztofa Grabczuka. Na stanowisku dyrektorskim zastąpi przechodzącego na emeryturę Krzysztofa Kornackiego.

Anna Fic-Lazor jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W Muzeum Zamoyskich pracuje od 27 lat, początkowo na stanowisku konserwatora, a następnie – głównego konserwatora.

Zorganizowała od podstaw muzealną pracownię konserwacji dzieł sztuki i sprawowała nadzór nad wszelkimi pracami rewaloryzacyjnymi w zespole pałacowo-parkowym w Kozłówce. Podjęła i rozwinęła współpracę z wyższymi uczelniami kształcącymi studentów w zakresie konserwacji i ochrony dóbr kultury oraz historii sztuki. Za swoją pracę edukatorską została uhonorowana medalem im. Bohdana Marconiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Była autorką opraw plastycznych wystaw czasowych organizowanych w Muzeum. Projektowała muzealne druki okolicznościowe, kartki świąteczne, plakaty wystaw, zaproszenia, kalendarze ścienne. Jej autorstwa są również projekty graficzne i ilustracje do muzealnych publikacji.

Anna Fic-Lazor angażuje się w działalność związaną z ochroną i upowszechnianiem dóbr kultury. Jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki oraz Związku Polskich Artystów Plastyków, a od roku 2010 pełni funkcję rzeczoznawcy przy Okręgowej Radzie Konserwatorów Dzieł Sztuki w Lublinie. Od 2013 roku jest biegłym sądowym z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki – malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego oraz wyceny konserwacji dzieł sztuki. Od 2012 roku współpracuje z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w zakresie tworzenia rekomendacji i dobrych praktyk konserwatorskich dla muzeów. Efektem tej współpracy jest czynny udział w konferencjach naukowych i prowadzenie szkoleń tematycznych oraz artykuły w wydawnictwach fachowych.

Anna Fic-Lazor została odznaczona w roku 2004 Srebrnym, zaś w roku 2014 – Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenia przyznaje Prezydent RP.

(mat. prasowe Muzeum Zamoyskich w Kozłówce)
Comments are closed.