Anna Fic-Lazor w ministerialnej Radzie do Spraw Muzeów

Anna Fic-Lazor (fot. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce)

Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Anna Fic-Lazor jest – od dziś – w Radzie do Spraw Muzeów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wybór członków Rady na kadencję 2015–2016 odbył się 14 stycznia podczas VI Zjazdu Muzeów Rejestrowanych, w warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich. Podczas zjazdu przedstawiciele muzeów wybrali spośród swojego grona 11 kandydatów na członków Rady do Spraw Muzeów, a w gronie znalazła się dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Anna Fic-Lazor. To ogromne wyróżnienie, ale i odpowiedzialność. Rada do Spraw Muzeów działa jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa. Składa się z 21 osób wyróżniających się wiedzą merytoryczną, osiągnięciami zawodowymi oraz dorobkiem w zakresie muzealnictwa.

(inf. pras. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce)


https://www.facebook.com/StudioFF.fotografia/


Comments are closed.