LGD pyta mieszkańców gmin o pomysły

Ankieta LGD (fot. PL)

Lubartowska Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” rozpoczęła cykl spotkań z mieszkańcami gmin naszego powiatu.

Spotkania rozpoczynają prace nad stworzeniem tzw. Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2022. Ideą, jaka przyświeca LGD jest zbudowanie partnerstwa dziesięciu gmin i przygotowanie spójnego pomysłu na rozwój powiatu. Pomóc w tym mają pieniądze z Unii Europejskiej, a konkretnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 z działania „Leader”.

Wśród operacji, które będą przez nie wspierane, znajdują się m.in. rozwój lokalnej przedsiębiorczości i ułatwianie startu nowym przedsiębiorcom, rozwój produktów lokalnych i podnoszenie ich konkurencyjności, jak też tworzenie tzw. inkubatorów przetwórstwa lokalnego czy podnoszenie wiedzy dot. ochrony środowiska. Na liście operacji wpieranych przez program Leader są także wszelkie inicjatywy związane z zachowywaniem dziedzictwa lokalnego oraz rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

O wsparcie dla swoich pomysłów będą mogły ubiegać się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne, które ustawowo mają przyznaną zdolność prawną. O granty mogą wnioskować także – co jest nowością – grupy osób, które nie mają osobowości prawnej, ale są choćby w najmniejszym stopniu sformalizowane (np. koła gospodyń wiejskich). Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na niemal wszystkie cele, pod warunkiem, że będą one niezbędne do realizacji projektu. Mogą to być m.in. zakupy dóbr i usług, prace budowlane, organizacja szkoleń czy promocji, wynajem narzędzi lub maszyn, wreszcie zatrudnienie osób, bez których pracy projekt nie może być realizowany.

W każdej z gmin przewidziano cztery spotkania z mieszkańcami. Na pierwszym z nich zainteresowani otrzymają ankiety, z których jedna dotyczyć będzie oceny dotychczasowych działań LGD, a druga służy zebraniu informacji o pomysłach i potrzebach mieszkańców. Stawiane w niej pytania dotyczą m.in. potencjału rzemiosła i rękodzieła na terenie gminy, możliwości wykorzystania warunków przyrodniczych danego miejsca czy historii i tradycji danej miejscowości. Dane zebrane z ankiet posłużą do nakreślenia potrzeb i celów, jakie LGD postawi sobie w najbliższych latach. Omawiane będą one na kolejnych spotkaniach, organizowanych w miesięcznych odstępach.

Konsultacje już odbyły się w gminie Lubartów, Serniki, Firlej i Kamionka. Kolejne w najbliższych dniach w Kocku (16 stycznia), Niedźwiadzie (19 stycznia), Ostrówku (20 stycznia), Michowie (21 stycznia), Jeziorzanach (22 stycznia) i Abramowie (23 stycznia).
Comments are closed.