Rusza kwalifikacja wojskowa 2015

wojsko

Ostatni poborowi trafili do armii kilka lat temu, nie oznacza to jednak, że wojsko nie interesuje się nowymi rekrutami, od 2009 roku odbywa się to jednak na innych zasadach bo pobór zastąpiła kwalifikacja wojskowa a ta rusza już w najbliższy poniedziałek.

Zniesienie służby zasadniczej nie zniosło jednak obowiązku stawiania się przed Powiatową Komisją Lekarską, która będzie orzekała o zdolności do czynnej służby wojskowej. Za niestawienie się do kwalifikacji grozi grzywna lub ograniczenie wolności. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego osób podlegających kwalifikacji, pod kątem ich predyspozycji do ewentualnej służby wojskowej, które kończy się orzeczeniem kategorii zdolności (A, B, D lub E).

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa będzie prowadzona w budynku Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie przy ul. Szaniawskiego 64. w dniach 02 lutego – 02 marca. Szczegółowy plan przedstawia się następująco:

 

 1. 02.02.2015 Miasto Lubartów
 2. 2. 02.2015 Miasto Lubartów
 3. 04.02.2015 Miasto Lubartów
 4. 05.02.2015 Miasto Lubartów, Firlej
 5.  06.02.2015 Firlej, Michów
 6. 09.02.2015 Michów
 7.  10.02.2015 Abramów, Niedźwiada
 8.  11.02.2015 Niedźwiada
 9.  12.02.2015 Jeziorzany, Serniki
 10. 13.02.2015 Serniki
 11. 16.02.2015 Uścimów, Kock
 12. 17.02.2015 Kock
 13. 18.02.2015 Kock, Ostrówek
 14. 19.02.2015 Ostrów Lubelski
 15. 20.02.2015 Ostrów Lubelski
 16. 23.02.2015 Ostrów Lubelski, Kamionka
 17. 24.02.2015 Kamionka, Gmina Lubartów
 18. 25.02.2015 Gmina Lubartów
 19. 26.02.2015 Gmina Lubartów
 20. 27.02.2015 Kobiety
 21. 02.03.2015 Dzień dodatkowy

 

W 2015r. kwalifikacja wojskowa obejmuje:

– mężczyzn urodzonych w 1996 roku;
– mężczyzn urodzonych w latach 1991-1995, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
– osoby urodzone w latach 1994 – 1995 które:

 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

– kobiety urodzone w latach 1991 – 1996 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. nr 54 poz. 321)
– Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Comments are closed.